7ο εξάμηνο


Μάθημα: Έλεγχος ΠοιότηταςΚωδικός Μαθήματος: ΕΗ1
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Ομάδα: Ελεύθερης επιλογής
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/MECH167/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Εισαγωγή, βασικές έννοιες στατιστικής. Βασικές έννοιες ποιότητας. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με διαλογή. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με μέτρηση. Ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας. Γενικές αρχές διαγραμμάτων ελέγχου. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών διαλογής. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών μέτρησης. Ειδικά διαγράμματα ελέγχου. Μέθοδοι σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου. Βασικές έννοιες των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Το μάθημα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες «επεκτάσεις» - εφαρμογές της Στατιστικής. Στο πλαίσιό του παρουσιάζονται απλές, αλλά και αναβαθμισμένες τεχνικές ελέγχου ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε παραγωγική μονάδα. Κατά τη διάρκειά του, επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με το βιομηχανικό κόσμο, μέσω της αντιμετώπισης ρεαλιστικών προβλημάτων - ασκήσεων με εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων.

Προαπαιτούμενα:

Στατιστική

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Προφορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 2 ώρες θεωρία και 2ώρες ασκήσεις)

Αξιολόγηση:

Γραπτή τελική εξέταση, προαιρετική εξέταση προόδου

Βιβλιογραφία:
  • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Γ. Ν. Ταγαράς. Εκδόσεις Ζήτη, 2001.
  • Διαχείριση και Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας , Χρ. Κίτσος, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2003
Διδάσκων: Παναγιωτίδου Σοφία