2ο εξάμηνο


Μάθημα: Διακριτά ΜαθηματικάΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ12
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 2
Κατεύθυνση: Μάθημα κορμού
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE201/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Λογική και Αποδείξεις. Πεπερασμένα και Άπειρα Σύνολα. Υπολογισιμότητα. Γλώσσες και Γραμματικές. Μεταθέσεις, Συνδυασμοί και Διακριτή Πιθανότητα. Σχέσεις και Συναρτήσεις. Γραφήματα και Δένδρα. Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων. Αριθμητικές Συναρτήσεις και Γεννήτριες Συναρτήσεις. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα. Αναδρομικές Σχέσεις.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Το μάθημα αποσκοπεί:

 • Κατανόηση μεθόδων επίλυσης προβλημάτων διακριτών μαθηματικών
 • Εφαρμογή μεθόδων επίλυσης σε άγνωστα προβλήματα
 • Δημιουργική σκέψη, ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
 • Κατανόηση των βασικών εννοιών της θεωρίας συνόλων
 • Κατανόηση των βασικών εννοιών της υπολογισιμότητας 
 • Κατανόηση των βασικών εννοιών γλωσσών και γραμματικών δομής
 • Εμπειρία στον υπολογισμό συνδυασμών και μεταθέσεων
 • Ικανότητα επίλυσης βασικά προβλημάτων γραφημάτων και δένδρων
 • Μελέτη διακριτών συναρτήσεων
 • Κατανόηση των βασικών εννοιών της αλγοριθμικής πολυπλοκότητας
 • Δυνατότητα υπολογισμού αναδρομικών σχέσεων και συναρτήσεων
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, ασκήσεις

Αξιολόγηση:

Πρόοδος (20%), Γραπτή εξέταση (80%)

Βιβλιογραφία:
 1. Rosen Kenneth H., Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους, Εκδόσεις Α. Τζιόλα, Έκδοση: 8η/2018
 2. Lipschutz Seymour, Lipson Marc Lars, Διακριτά μαθηματικά, Εκδόσεις Α. Τζιόλα, Έκδοση: 2η έκδ./2003
 3. Liu C.L., Στοιχεία διακριτών μαθηματικών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Έκδοση: 1η/2009
Διδάσκων: Πλόσκας Νικόλαος