4ο εξάμηνο


Μάθημα: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά IIΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ21
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 4
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE217/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΔΕ). Παραδείγματα ΜΔΕ. ΜΔΕ πρώτης τάξης. Γραμμικές, ημιγραμμικές και σχεδόν γραμμικές ΜΔΕ. Χαρακτηριστικές καμπύλες. Το πρόβλημα Cauchy. ΜΔΕ δεύτερη τάξης, ταξινόμηση, κανονικές μορφές. Το πρόβλημα των ιδιοτιμών. Εξίσωση Laplace, επίλυση σε καρτεσιανές και πολικές συντεταγμένες, περιπτώσεις μη ομογενών συνοριακών συνθηκών και ημιάπειρων χώρων. Ορθογώνιες συναρτήσεις, σειρές και ολοκλήρωμα Fourier. Εξίσωση θερμότητας, περιπτώσεις άπειρης και ημιάπειρης πλάκας. Ειδικές συναρτήσεις. Εξίσωση κύματος, πεπερασμένη και άπειρη χορδή.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή εξέτασή τους στο μάθημα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • να αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη ΜΔΕ,
 • να εξάγουν τα μαθηματικά μοντέλα για διάφορα φυσικά προβλήματα,
 • να επιλύουν ΜΔΕ με τη χρήση χαρακτηριστικών καμπυλών,
 • να αντιμετωπίζουν προβλήματα ιδιοτιμών,
 • να μετασχηματίζουν ΜΔΕ σε κανονικές μορφές,
 • να εφαρμόζουν τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών και άλλες τεχνικές για την επίλυση ΜΔΕ,
 • να επιλύουν προβλήματα σε διάφορα συστήματα συντεταγμένων,
 • να επιλύουν προβλήματα σε πεπερασμένους, ημιάπειρους και άπειρους χώρους,
 • να αξιοποιούν ορθογώνιες συναρτήσεις και να χρησιμοποιούν τις σειρές και τα ολοκληρώματα Fourier.
Προαπαιτούμενα:

Απαιτούνται γνώσεις από τα μαθήματα:

 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι
Τρόπος Παράδοσης:

• Πρόσωπο με πρόσωπο
• Δυνατότητα σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

- eclass (εκπαιδευτικό υλικό)
- email (επικοινωνία)
- moodle (εξέταση)

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Φροντιστηριακές ασκήσεις 26
Ιδιωτική μελέτη (θεωρίας)

34

Ιδιωτική μελέτη (επίλυση ασκήσεων) 35
Ενδιάμεση Εξέταση 1
Τελική Εξέταση 3
Σύνολο 125
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Συμπερασματική ενδιάμεση γραπτή εξέταση (25%) και
συμπερασματική τελική γραπτή εξέταση (75%) στην
Ελληνική γλώσσα. Ελέγχεται η επάρκεια θεωρητικών
γνώσεων, η ικανότητα εφαρμογής συγκεκριμένων
μεθοδολογιών και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με
συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς . Τα κριτήρια
αξιολόγησης αναφέρονται στην ορθότητα των απαντήσεων,
καθώς και στο βαθμό σαφήνειας και πληρότητάς τους.
Προβλέπεται προφορική εξέταση για φοιτητές με
μαθησιακές δυσκολίες. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα από
τους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας eclass.uowm.gr.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 1. 1. Τραχανας Στεφανος, Μερικες Διαφορικες Εξισωσεις, Πανεπι-
  στημιακες Εκδοσεις Κρητης, 2009.
  2. Παντελίδης Γεώργιος Ν., Κραββαρίτης Δημήτρης, Εισαγωγή
  στις διαφορικές εξισώσεις μερικών παραγώγων, Ζήτη, 2003.
  3. Richard Haberman, Εφαρμοσμενες Μερικες Διαφορικες Εξισω-
  σεις, Γρηγοριος Χρυσοστομου Φουντας, 2014.
  4. Κυβεντίδης Θωμάς, Μερικές διαφορικές εξισώσεις, Ζήτη ,
  2009.
  5. Ν. M. Σταυρακακης, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις. Μιγαδικές
  Συναρτήσεις: Θεωρία και Εφαρμογές, Έκδοση: 1η/2016.

Διδάσκων: Ζυγκιρίδης Θεόδωρος