Μαθήματα που προσφέρονται σε φοιτητές Erasmus


Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Εξάμηνο Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΜΚ7 Αγγλικά I (English for Electrical and Computer Engineers) 1/W 2 2
ΜΚ18-H Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 2/S 5 5
MK10 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι 2/S 4 5
ΜΚ17 Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων 3/W 4 5
ΜΚ3 Ηλεκτρομαγνητισμός 4/S 4 5
ΜΚ23 Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων 4/S 4 4
MK14 Αγγλικά II (Academic Skills) 4/S 2 2
ΜΚΗ7 Εισαγωγή Στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας 5/W 5 6
ΜΚ29-H Συστήματα Επικοινωνιών 6/S 5 5
ΜΚ19-Η Δίκτυα Υπολογιστών 6/S 4 5
Ε22 Μικροεπεξεργαστές 6/S 4 5
MKΗ9 Ηλεκτρικές Μηχανές Ι 6/S 5 5
E47 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 7/W 4 5
YΕΗ3 Ηλεκτρονικά Ισχυος Ι 7/W 5 5
ΕΤΗ1 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 7/W 4 5
E27 Ειδική Εργασία 7/W 0 5
ΕΗ2 Αγγλικά ΙIΙ (Academic Writing) 7/W 4 5
ETH10 Βασικές Αρχές του Διαδικτύου των Πραγμάτων 7/W 4 5
Ε15 Βιοϊατρική Τεχνολογία 8/S 4 5
ΕΕΗ1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 8/S 4 5
ΕΥΗ6 Μηχανική Μάθηση 8/S 4 5
Ε3 Δίκτυα Νέας Γενιάς και Υπηρεσίες 9/W 4 5
E35 Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Δικτύων Επικοινωνιών 9/W 4 5
ΕΕΗ15 Εισαγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας 9/W 4 5