Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Έξυπνων Ηλεκτρικών Δικτύωνlabimage
Πληροφορίες

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός του εργαστηρίου χρησιμοποιείται για τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) σε συναφή αντικείμενα και για ερευνητικούς σκοπούς – ερευνητικά έργα.

Υποδομές

Μικροδίκτυο Νο1 (κτίριο βιβλιοθήκης):

 • Αυτόνομος ( island ) inverter (SMA Sunny Island 3324)
 • 2 (Δυο) PV inverters (SMA SB1100)
 • 12 PV panels ονομαστικής ισχύος 2 kWp
 • 1 (Μία) ανεμογεννήτρια οριζοντίου άξονα 1 kW
 • 24 FLA μπαταρίες,

Διάφορα φορτία, κάρτες ανάκτησης δεδομένων NI:DAQ 6008, Μετρητικές διατάξεις,


Μικροδίκτυο Νο2 (κτίριο βιβλιοθήκης):

 • 2 (Δύο) κυψέλες καυσίμου υδρογόνου 1,2 kW ονομαστικής ισχύος με τους αντίστοιχους inverters
 • 2 (Δύο) μονάδες ηλεκτρόλυσης και δύο κάνιστρα αποθήκευσης υδρογόνου,
 • 1 αυτόνομος inverter (SMA Sunny Island 5048)
 • 1 ανεμογεννήτρια 1,5 kW καθέτου άξονα
 • 10 thin-film PV panels ονομαστικής ισχύος 1 kW με τον PV-inverter (SB1100)
 • 24 FLA μπαταρίες χωρητικότητας 323 Ah capacity η κάθε μία
 • 1 ηλεκτρικό αυτοκίνητο Tazarri
 • 1 ηλεκτρικό scooter
 • 1 ηλεκτρικό ποδήλατο
 • 2 σταθμοί φόρτισης (επιπέδου 1 και επιπέδου 2) κατασκευασμένοι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


Μικροδίκτυο Νο3-σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων από ΑΠΕ (Σε συνεργασία με το δήμο Κοζάνης – ανοικτός για εκπαιδευτικούς σκοπούς κατόπιν σχετικής σύμβασης):

 • 3 ηλεκτρικά αυτοκίνητα e-Golf
 • 3 φορτιστές επιδαπέδιοι κατασκευασμένοι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • 1 ταχυφορτιστής επιτοίχιος
 • 48 μπαταρίες FLA για αυτόνομα συστήματα
 • 2 αυτόνομοι αντιστροφείς (island inverter)
 • 36 ΦΒ πάνελ στην οροφή
 • 2 ΦΒ αντιστροφείς


Εξοπλισμός ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων:

 • 1 Μετρητής θερμορροής κατά ISO9869 Hukseflux TRSys 01
 • 2 υπέρυθρες (IR) κάμερες
 • 1 Laser mini θερμοκρασιόμετρο
 • 1 Υγρασιόμετρο
 • 1 Αναλυτή1 ενέργειας Fluke
 • 1 Φωτόμετρο
 • 1 Ψηφιακός αναλυτής καυσαερίων

 

Μαθήματα
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Προπτυχιακό)
 • Διανεμημένη Παραγωγή (Προπτυχιακό)
 • Έξυπνα δίκτυα (μεταπτυχιακό)
Website http://www.sem-lab.gr
labimage
labimage