Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικών Ι & ΙΙΠληροφορίες

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός του εργαστηρίου χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση πάνω σε εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και για τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών σε συναφή αντικείμενα. Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται σε φυσικό επίπεδο εξαρτήματος.  Αφορά αναλογικά και ψηφιακά συστήματα σε είκοσι θέσεις εργασίας. 

Υποδομές
  • Η είκοσι (20) θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν:
  • Παλμογράφο Αναλογικό HAMEG 20MHz,
  • Παλμογράφο Ψηφιακό ΤΕΚΤRΟΝΙΧ 100ΜHz
  • Γεννήτρια AF HAMEG 5MHz
  • Τροφοδοτικά DC Τριπλής εξόδου
  • Προγραμματιστής ολοκληρωμένων XELTEK
  • Breadboard
Μαθήματα
  • Ηλεκτρονικά Ι
  • Ηλεκτρονικά ΙΙ
  • Ψηφιακά Συστήματα
Website