Εργαστήριο Συστημάτων Μετρήσεων και Συστημάτων Τηλεπικοινωνιώνlabimage
Πληροφορίες

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός του εργαστηρίου χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση πάνω σε εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και για τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών σε συναφή αντικείμενα. Αφορά Συστήματα Μετρήσεων με βασικό αντικείμενο αισθητήρια και Συστήματα Τηλεπικοινωνιών σε δέκα θέσεις εργασίας.  

Υποδομές
  • Kit αισθητήρων ΤΚ296 Feedback
  • Παλμογράφο Αναλογικό TRIO 20MHz
  •  Ψηφιακά πολύμετρα PROTEK 505
  • Γεννήτρια AF ΤΤΙ 5MHz
  • Γεννήτρια RF 150MHz
  • Τροφοδοτικά DC Τριπλής εξόδου
  • Τροφοδοτικά AC 2x6V
  • Breadboard
Μαθήματα
  • Συστήματα Μετρήσεων
  • Συστήματα Τηλεπικοινωνιών
Website