Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών και Δικτύων Η_Υlabimage
Πληροφορίες

Το εργαστήριο Μικροϋπολογιστών και Δικτύων είναι εξοπλισμένο με τελευταίας γενιάς προσωπικούς υπολογιστές συνδεδεμένους σε μοντέρνο LAN, διαθέτει ένα Sun Blade εξυπηρετητή και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό υλικό για την εξυπηρέτηση  πολλαπλών μαθημάτων.

Υποδομές
  • Προσωπικοί υπολογιστές (64bit i5 processors, Windows 10 multiuser environment)
  • Gigabit Ethernet LAN
  • 2 Gigabit managed Linksys switches (full dublex mode)
  • dual ultraSPARC 64bit Sun Blade εξυπηρετητής
  • Xilinx FPGA boards
  • Αναπτυξιακές πλακέτες της Mikroelectronica εξοπλισμένες με Microchips' PICs
  • PCI και USB Data Acquisition Cards της National Instruments
Μαθήματα
  • Μικροϋπολογιστές
  • Δίκτυα Υπολογιστών
  • SCADA, GIS, GPS
Website
labimage
labimage