Εργαστήριο ΗλεκτρονικήςΠληροφορίες

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός του εργαστηρίου χρησιμοποιείται για τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών σε συναφή αντικείμενα.

Υποδομές

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής περιλαμβάνει 20 θέσεις εργασίας που είναι ειδικά εξοπλισμένες με παλμογράφους, γεννήτριες χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων, τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος, τροφοδοτικά εναλλασσόμενου ρεύματος και πολύμετρα.

Τα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο για την ανάλυση και σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων είναι το MultiSim και το ADS (Advanced Design Systems).

Μαθήματα
  •  Ηλεκτρονική Ι 
  • Ηλεκτρονική ΙΙ
Website