Αγγελίδης Παντελής


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1984-1989:Πτυχίο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ.
 • 1989-2003:Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών,Α.Π.Θ.
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • ΗΕALTH 2.0
 • ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ/ΒΑΝ
 • ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • PANTELIS ANGELIDIS, MOURAD FAHER, NOEL NADER AND PHILIP BROWN, «THE ELECTRONIC EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD», CEN PUBLICATIONS, BRUSSELS, JUNE 2009. 
 • FTP://CENFTP1.CENORM.BE/PUBLIC/CWAS/E-EUROPE/EEHIC
 • GEORG D HEIDENREICH, PANTELIS ANGELIDIS, “AN APPROACH TOWARDS SEMANTIC INTEROPERABILITY USING DOMAIN MODELS”, ELECTRONIC JOURNAL OF HEALTH INFORMATICS, VOL 5 NO 1 (2010): SPECIAL ISSUE ON SYSTEMIC INTEROPERABILITY. 
 • HTTP://WWW.EJHI.NET/OJS/INDEX.PHP/EJHI/ARTICLE/VIEWARTICLE/5%281%29%3AE4
 • P. ANGELIDIS, “PERSONALISED PHYSICAL EXERCISE REGIME FOR CHRONIC PATIENTS THROUGH A WEARABLE ICT PLATFORM”, INT. J. ELECTRONIC HEALTHCARE, VOL. 5, NO. 4, 2010.
 • DAVID SANCHEZ, L. ALONSO, PANTELIS ANGELIDIS AND CHRISTOS VERIKOUKIS “SECURE PRECISE CLOCK SYNCHRONIZATION FOR INTERCONNECTED BODY AREA NETWORKS", EURASIP JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING, EURASIP JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING, VOLUME 2011 (2011), ARTICLE ID 797931, 14 PAGES DOI:10.1155/2011/797931,
 • HTTP://WWW.HINDAWI.COM/JOURNALS/WCN/2011/797931/
 • THOMAS D. LAGKAS, DIMITRIOS G. STRATOGIANNIS, GEORGIOS I. TSIROPOULOS, PANTELIS ANGELIDIS “BANDWIDTH ALLOCATION IN COOPERATIVE WIRELESS NETWORKS: BUFFER LOAD ANALYSIS AND FAIRNESS EVALUATION”, PHYSICAL COMMUNICATION J., ACCEPTED FOR PUBLICATION
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56524

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/paggelidis/index.html