Μπίμπη Σταματία


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Επίκουρη Καθηγήτρια
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1998 – 2002: Πτυχίο Πληροφορικής, Τμ. Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 2002 - 2008: Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Πρόβλεψη και Εκτίμηση στην Τεχνολογία Λογισμικού με Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων », Τμ. Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Εκτίμηση κόστους, προσπάθειας, παραγωγικότητας λογισμικού. Μέθοδοι μηχανικής μάθησης, εμπειρικές μέθοδοι, εκτίμηση σε φάσεις ανάπτυξης, εκτίμηση κόστους υιοθέτησης λογισμικού σε σύγχρονες πλατφόρμες. Μοντέλα ανάθεσης κόστους λογισμικού σε σύγχρονες πλατφόρμες. Μοντέλα ανάθεσης κόστους για την υιοθέτηση ανοιχτού λογισμικού, λογισμικού σε υποδομές νέφους, λογισμικού σε συνεργατικές πλατφόρμες.
 • Βελτίωση της διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού. Επαναληπτική διεργασία ανάπτυξης, Δίκτυα Bayes για την εκτίμηση παραμέτρων ανάπτυξης, οντολογίες, αντιπρότυπα διαχείρισης λογισμικού. 
 • Δείκτες ποιότητας και επαναχρησιμοποίησης λογισμικού. Εκτίμηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης με βάση το είδος της εφαρμογής, μοντέλα και δείκτες επαναχρησιμοποίησης και ποιότητας.
 • Τεχνικές σχεδίασης εφαρμογών για έξυπνες πόλεις. Μοντέλα χαρακτηριστικών και μετατροπή σε διάγραμμα κλάσεων, εκτίμηση της επεκτασιμότητας και της ευελιξίας των εφαρμογών.
 • Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ). Εκτίμηση παραμέτρων συντήρησης, επαναχρησιμοποίηση ανοιχτού λογισμικού, εκτίμηση ποιότητας.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • A. Ampatzoglou, S. Bibi, P. Avgeriou, M. Verbeek, A. Chatzigeorgiou: Identifying, categorizing and mitigating threats to validity in software engineering secondary studies. Information & Software Technology 106: 201-230, 2019
 • E. Papatheocharous, S. Bibi, I. Stamelos, A. S. Andreou, “An investigation of effort distribution among development phases: A four‐stage progressive software cost estimation model”, Journal of Software: Evolution and Process, Vol. 29(10), 2017.
 • M.E. Paschali, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, I. Stamelos, “Reusability of open source software across domains: A case study”, Journal of Systems and Software, Elsevier, Vol. 134, pp. 211-227, 2017.
 • S. Bibi, D. Katsaros, P. Bozanis, “Business application acquisition: On-premise or SaaS-based solutions?”, IEEE software, Vol. 29(3), pp. 86-93, 2012.
 • S. Bibi, D. Katsaros, P. Bozanis, G. Tsoumakas, I. Stamelos, I. Vlahavas, “Regression via Classification applied on Software Defect Estimation”, Experts Systems with Applications, Elsevier, Vol.34, No.3, pp.2091-2101, 2008
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56526

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/sbibi/