Μπακούρος ΙωάννηςΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1963 - 1959 Ναύπακτο, Πύργο Ηλείας.
 • Μέση Εκπαίδευση 1969 - 1975 Πύργος Ηλείας.
 • Βαθμός απολυτηρίου "Αριστα",18 και 7/12.
 • Ανώτατη Εκπαίδευση 1975 -1981 Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου, Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Θέμα Διπλωματικής Εργασίας "Κίνητρα Βιομηχανικών Επενδύσεων σε Παραμεθόριες Περιοχές".
 • Βαθμός Διπλώματος Χημικού Μηχανικού "Λίαν Καλώς", 8.
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές 1984 -1988 Τμήμα Management Center του Universitγ of Bradford της Μεγάλης Βρετανίας.
 • Παρακολούθηση μαθημάτων από το Master of Business Administration (ΜΒΑ) course.
 • Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα «Offshore Pipeline Reliability Prediction".
 • Απρίλιος 1988 Διδακτορικό Δίπλωμα του Μηχανικού Οργάνωσης και Διοίκησης {Ph.D. in Management and Administration) από το University of Bradford.
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα είτε από την θέση του μελετητή είτε από τη θέση του επιστημονικού υπευθύνου και μελετητή. Τα κυριότερα προγράμματα είναι :
«Μελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης και Λειτουργίας του Τεχνολογικού Πάρκου
Θεσσαλονίκης»
Περιγραφή : Έρευνα αγοράς για τη σκοπιμότητα ίδρυσης Τεχνολογικού Πάρκου στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, εκπόνηση μελέτης εφικτότητας , ανάλυση τεχνολογικών τάσεων, μελέτη διεθνών εμπειριών.
Φορέας Ανάθεσης Γ. Γ. Ε.Τ.
Διάρκεια Προγράμματος Δεκέμβριος 1989 - Δεκέμβριος 1990 Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Δ.Π.Ψωϊνός
Θέση στο Πρόγραμμα Μελετητής
«Μελέτη Διασυνοριακών Δράσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»
Περιγραφή : Ανάλυση δυνατοτήτων συνεργασίας των περιοχών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με όμορα κράτη, σχεδιασμός και εξειδίκευση και προγραμματισμός υλοποίησης διασυνοριακών δράσεων και επιμέρους δραστηριοτήτων.
Φορέας Ανάθεσης ΥΠΕΘΟ
Διάρκεια Προγράμματος Φεβρουάριος 1991- lούνιος 1991 Επτστημονικός Υπεύθυνος Σ. Ταυρίδης (Eurotec)
Θέση στο Πρόγραμμα Μελετητής
«Αυτοματοποίηση Δικτύων Άρδευσης Μέσω Η/Υ»
Περιγραφή : Ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ για τον υπολογισμό δικτύου, λειτουργία έλεγχο & υπολογισμό ροών σε δίκτυα άρδευσης (Δ.Α.). Σχεδιασμός & ανάπτυξη πρωτοτύπου ψηφιακού ραδιοδικτύου τηλεμετρήσεων & ελέγχου Δ.Α., εκτίμηση & αξιοπιστία Δ.Α.
Φορέας Ανάθεσης ΜΟΠ Πληροφορικής / Παν. Θεσσαλίας
Διάρκεια Προγράμματος Ιούλιος 1991 - Σετπέμβριος 1992
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Ι.Λ.Μπακούρος
Θέση στο Πρόγραμμα Επιστημονικός Υπεύθυνος
«Κοινοτικά Προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για τις Μικρομεσαίες Βιομηχανικές Επιχειρήσεις»
Περιγραφή : Ανάλυση και προσαρμογή του πλαισίου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
στις ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων της Βόρειας
Ελλάδας, ανάπτυξη μεθοδολογίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αυτών
των επιχειρήσεων σε ερευνητικά θέματα.
Φορέας Ανάθεσης Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Γ.Δ. XXIII (Euromanagement 1991 )
Διάρκεια Προγράμματος lούλιος 1991 - Ιανουάριος 1992 Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Ι.Λ.Μπακούρος
Θέση στο Πρόγραμμα Επιστημονικός Υπεύθυνος
«Προετοιμασία των Μ.Μ.Ε. για την Ευρώπη του 1992»
Περιγραφή : Σχεδιασμός πλαισίου προετοιμασίας και μελέτη επιπτώσεων για την συμμετοχή και δραστηριοποίηση των ΜΜΕ στην Ευρώπη του 1992
Φορέας Ανάθεσης Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Γ.Δ. ΧΧΙΙI
Διάρκεια Προγράμματος Απρίλιος 1992 - Δεκέμβριος 1992
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Π.Σ.Κοκορότσικος
Θέση στο Πρόγραμμα Μελετητή
«Μελέτη Κωδικοποίησης Υπάρχουσων Μελετών για την Ήπειρο»
Περιγραφή : Αναγνώριση των φορέων εκπόνησης αναπτυξιακών μελετών για την Ήπειρο, καταγραφή, κωδικοποίηση και εισαγωγή σε ηλεκτρονική τράπεζα όλων των μελετών που έχουν εκπονηθεί ώστε να είναι εύκολη η ταχεία πρόσβαση σε αυτές με βάση τα ειδικά τους χαρακτηριστικά.
Φορέας Ανάθεσης Περιφέρεια Ηπείρου
Διάρκεια Προγράμματος Δεκέμβριος 1992 - Μάρτιος 1993 Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Δ.Π.Ψωϊνός
Θέση στο Πρόγραμμα Υπεύθυνος Ομάδας Μελέτης
«Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Μεταφοράς και Εισαγωγής Βιομηχανικής
Πληροφορικής στη Βιομηχανία της Βόρειας Ελλάδας»
Περιγραφή : Διαμόρφωση μεθοδολογίας μεταφοράς και εισαγωγής βιομηχανικής πληροφορικής στη βιομηχανία της Βόρειας Ελλάδας με σκοπό να προχωρήσουν σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού των συστημάτων παραγωγής τους και να εισάγουν την πληροφορική στις διαδικασίες υποστήριξης των λειτουργιών του εφοδιασμού, παραγωγής, εμπορίας και διοίκησης.
Φορέας Ανάθεσης STRlDE HELLAS (LlNK 448)
Διάρκεια Προγράμματος Ιανουάριος 1992 - lούνιος 1993
Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Δ.Π.Ψωϊνός
Θέση στο Πρόγραμμα Μελετητής
«Σχεδιασμός Ίδρυσης και Ανάπτυξης Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών»
Περιγραφή : Έρευνα αγοράς για τη σκοπιμότητα ίδρυσης Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών στην Ελλάδα, εκπόνηση μελέτης εφικτότητας , ανάλυση τουριστικών τάσεων, μελέτη διεθνών εμπειριών.
Φορέας Ανάθεσης Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Διάρκεια Προγράμματος Απρίλιος 1993 - Οκτώβριος 1994
Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Π.Γ.Γέμπτος
Θέση στο Πρόγραμμα Μελετητής
«Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης των Μικρών και Μεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»
Περιγραφή : Σχεδιασμός & ανάπτυξη συντήρησης για την ηλεκτρονική υποστήριξη των μικροχρηστών των υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
Φορέας Ανάθεσης Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Διάρκεια Προγράμματος Ιούνιος 1993 - Σεπτέμβριος 1994
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Ι.Λ.Μπακούρος
Θέση στο Πρόγραμμα Επιστημονικός Υπεύθυνος
«Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών των Απασχολούμενων στους Κλάδους του
Τουρισμού»
Περιγραφή : Προετοιμασία στατιστικής έρευνας για τον προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των απασχολούμενων στους κλάδους του Τουρισμού πραγματοποίηση της έρευνας, στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων και υποβολή προτάσεων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Φορέας Ανάθεσης Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Διάρκεια Προγράμματος Μάιος 1993 - Φεβρουάριος 1994
Θέση στο Πρόγραμμα Μελετητής
«Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα»
Περιγραφή : Προετοιμασία στατιστικής έρευνας για τον προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των αλλοδαπών τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα (για επαγγελματικούς λόγους ή λόγους αναψυχής) πραγματοποίηση της έρευνας, στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων και υποβολή προτάσεων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Φορέας Ανάθεσης Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Διάρκεια Προγράμματος Μάιος 1993 - Mάρτιος 1994
Θέση στο Πρόγραμμα Μελετητής
«Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Innovation »
Περιγραφή : Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου μεταφοράς τεχνολογίας στις ΜΜΕ της Κεντρικής Μακεδονίας
Φορέας Ανάθεσης Ελληνικό Kέντρο Τεκμηρίωσης
Διάρκεια Προγράμματος Σεπτέμβριος 1995 -
Θέση στο Πρόγραμμα Μελετητής - Ερευνητής
«Αναπτυξιακή Μελέτη Επαρχίας Αλμυρού»
Περιγραφή : Ανάλυση, διάγνωση υπάρχουσας κατάστασης, καθορισμός αναπτυξιακών προοπτικών και στόχων στους παραγωγικούς τομείς και κλάδους, εξειδίκευση των στόχων, εκτίμηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων με σύγχρονη αξιολόγηση και συσχέτιση των στόχων με τα προγράμματα της επαρχίας Αλμυρού.
Φορέας Ανάθεσης ΟΑΕΔ
Διάρκεια Προγράμματος Ιούνιος 1993 - Φεβρουάριος 1994
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Ι.Λ.Μπακούρος
Θέση στο Πρόγραμμα Επιστημονικός Υπεύθυνος
«Αναπτυξιακή Μελέτη Νομού Μαγνησίας»
Περιγραφή : Ανάλυση, διάγνωση υπάρχουσας κατάστασης, καθορισμός αναπτυξιακών προοπτικών και στόχων στους παραγωγικούς τομείς και κλάδους, εξειδίκευση των στόχων και κατάρτιση πλήρους οικονομικού προγράμματος για το Νομό Μαγνησίας.
Φορέας Ανάθεσης ΟΑΕΔ
Διάρκεια Προγράμματος Ιούνιος 1994 -Φεβρουάριος 1995
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Γ. Πετράκος
Θέση στο Πρόγραμμα Μελετητής - Ερευνητής
«Ανάπτυξη & Οικονομική Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Καυσίμων - ΕΠΕΤ Ι»
Περιγραφή : Μελέτη ανάπτυξης και οικονομικής αξιολόγησης καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον.
Φορέας Ανάθεσης ΕΙΤΧΗΔ
Διάρκεια Προγράμματος Ιανουάριος 1995 - Δεκέμβριος 1995
Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ι. Βασάλος
Θέση στο Πρόγραμμα Ερευνητής
(Θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας)
«Αναπτυξιακή Περιοχής Βοημίας, Τσεχία»
Περιγραφή : Ανάλυση, διάγνωση υπάρχουσας κατάστασης, καθορισμός αναπτυξιακών προοπτικών και στόχων στους παραγωγικούς τομείς και κλάδους, στους τομείς υποδομών και περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της αγοράς εργασίας στην περιοχή Βοημίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας.
Φορέας Ανάθεσης PHARE-Tσεχίας
Διάρκεια Προγράμματος Φεβρουάριος 1995
Θέση στο Πρόγραμμα Μελετητής - Ερευνητής
«Ανάπτυξη Πακέτων Εργασίας στο Πρόγραμμα ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του Ελληνικού
Κέντρου Αναδιανομής»
Περιγραφή : Εκπόνηση μελετών χρηματοδότησης ΜΜΕ με Επιχειρηματικά Κεφάλαια Υψηλού Κινδύνου, επενδυτικών κινήτρων στην Ελλάδα, μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας και πηγών τεχνολογικής πληροφόρησης στη Κεντρική Μακεδονία.
Φορέας Ανάθεσης Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
Διάρκεια Προγράμματος 1996 - 1997
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Ι.Λ.Μπακούρος
Θέση στο Πρόγραμμα Επιστημονικός Υπεύθυνος
«Μελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνολογικών Πάρκων στην Βουλγαρία»
Περιγραφή : Έρευνα αγοράς για τη σκοπιμότητα ίδρυσης δικτύου Τεχνολογικών και Επιστημονικών Πάρκων στην Βουλγαρία, εκπόνηση μελέτης εφικτότητας , ανάλυση τεχνολογικών τάσεων, μελέτη διεθνών εμπειριών.
Φορέας Ανάθεσης PHARE-Βουλγαρίας
Διάρκεια Προγράμματος Σεπτέμβριος 1996 -
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Ι.Λ.Μπακούρος
Θέση στο Πρόγραμμα Επιστημονικός Υπεύθυνος
«Στρατηγική Καινοτομικής Ανάπτυξης της Περιοχής Θεσσαλίας, RIS»
Περιγραφή : Πρότυπο σχέδιο για τη διαμόρφωση στρατηγικής για την εισαγωγή καινοτομίας στις επιχειρήσεις και κάλυψης των αναγκών των επιχειρήσεων σε νέες τεχνολογίες.
Φορέας Ανάθεσης Ευρωπαϊκή Ένωση, Περ. Θεσσαλίας
Διάρκεια Προγράμματος 1997 - 1999
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Ι.Λ.Μπακούρος
Θέση στο Πρόγραμμα Επιστημονικός Υπεύθυνος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Research Interests and Activities

 

Regional Innovation Systems,

Innovation and Technology Management,

Technology Transfer,

Entrepreneurship,

Reliability and Maintenance of Technological Systems

 

 

Current Research Projects

 

43. Alexandreia Innovation Zone (Science and Technology Park) of Thessaloniki

Organization: Ministry of National Economy and Development

Project Duration: Nov 2010 – today

Responsibility in the project: Member of the Board of Directors

 

42. Innovation Pole of Western Macedonia: the Development of the Eco - Inno Technology Park in AEVAL/Ptolemaida, 

Organization: Ministry of National Economy and Development

Project Duration: Nov 2008 – Dec 2010

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

41. EFFMIS-European Forest Fire Monitoring using Information Systems (EFFMIS)

Organization: European Commission / INTERREG IIC Type 3

Project Duration: Nov 2010 – Oct 2012

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

40. DLA, Digital Local Agenda

Organization: European Commission / INTERREG IIC Type 3

Project Duration: Jan 2010 – Dec 2012

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

39. ENTREDI-Entrepreneurial Diversity

Organization: European Commission / INTERREG IIC Type2

Project Duration: Nov 2009 – Dec 2011

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

38. ERIK ACTION - Upgrading the innovation capacity of existing firms

Organization: European Commission / INTERREG IVC Type2

Project Duration: Jan 2008 – Dec 2009

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

37. SMART II - Offensive Innovation Plus - OFFINNO +        

Organization: European Commission / INTERREG IIiC South

Project Duration: Jan 2008 – Dec 2009

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

36. Sustainable Management And Actions To Promote Regional Transition –SMART

Organization: European Commission / INTERREG IIiC South

Project Duration: Jan 2006 – Dec 2007

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

35. A virtual network of Science and Technology Parks to strengthen and to stimulate the generation of New Science and Technology Parks

Organization: European Commission / INTERREG IIIB / ARCHIMED

Project Duration: Oct 2008 – Sept 2009

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

34. Training Material In Creativity And Innovation For European R&D Organizations and Smes – Tractors

Organization: European Commission / LEONARDO

Project Duration: Jun 2006 – Jun 2008

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

33. Training Material In Maintenance - Train In Main

Organization: European Commission / LEONARDO

Project Duration: Jun 2006 – Jun 2008

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

32. «Regional Innovation Strategy for the Region of Bucharest-Ilfov, Romania»

Organization: European Commission

Project Duration: Jan 2005 – Dec 2006

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

31. «Regional Innovation Strategy for the North East Planning Region of Bulgaria»

Organization: European Commission

Project Duration: Jan 2005 – Dec 2006

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

30. “Ease-Early Years Transition Programme - EACEA Lifelong Learning Programme”

Organization: EU-Gesschaftsselle

Project Duration: Jan 2004 – Jul 2005

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

29. “ ERIK Network - European Programme for Regional Innovative Actions Networks”

Organization: EC - Directorate General of Economic Development,

Area of Innovation and Research

Project Duration: Jan 2003 – Dec 2004

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

28. " Adapting, PROmoting Disseminating and Improving an INNOvation Management Training package through Europe

Organization: European Commission

Project Duration: Nov 2001 – Oct 2004

Responsibility in the project: Researcher

 

27.  “ΙΝΝΟΜΑΤ – Innovation Management Techniques”

Organization:European Commission / Federation  of Industrialists and Employers ofCyprus

Project Duration: Jan 2000 – Dec 2001

Responsibility in the project: Scientific Responsible.

 

26. “ On line Innovation: Virtual European Network of Technology Parks for Innovative Services”

Organization: European Commission

Project Duration: Jun 2000 – Jan 2002

Responsibility in the project: Researcher

 

      25. " Migrating Innovation and Research Through Alliances”

Organization: European Commission

Project Duration: Oct 2000 – Apr 2002

Responsibility in the project: Researcher

 

24. «Initiative fot the Technology Cooperation in the Balkans – ITCB»

Organization: Ministry of National Economy

Project Duration: Apr 2000 – Oct 2001

Responsibility in the project: Scientific Responsible.

 

23. «Innovative Actions in Thessaly, INVENT»

Organization: European Commission, Region of Thessaly

Project Duration: Feb 2002 – Dec 2003

Responsibility in the project: Scientific Responsible.

 

22. «Innovation Management Techniques, RECITE II»

Organization: European Commission, Region ofThessaly

Project Duration: Jan 1999 – Dec 2001

Responsibility in the project: Scientific Responsible.

 

21. «Second Phase and Implementation of Regional Innovation Strategy for the Region of Thessaly»

Organization: European Commission, Region of Thessaly

Project Duration: Sep 1999 – Dec 2001

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

20. " Development and Piloting of an «Innovation Management» Training package"

Organization: EU, LEONARDO

Project Duration: Jun 1999 – Dec 2000

Responsibility in the project: Researcher

 

19. «SMEs Investment Self Audit Tool»

Organization: General Secreteriat of Research and Technology Hellas

Project Duration: Jan 1998 – Jul 2000

Responsibility in the project: Main Researcher

 

18. «Transfer and Adaptation of Maintenance, Health and Safety Techniques for SMEs Production Plans»

Organization: Ministry of Employement

Project Duration: Jan 1998 – Dec 1998

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

17. «Regional Innovation Strategy for the Region of Thessaly»

Organization: European Commission, Region of Thessaly

Project Duration: Jan 1997 – Dec 1998

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

16. "AGROPOLIS Feasibility Study and Action Plan»

Organization: Thessaloniki American Farm Scholll

Project Duration: Jul 1997 – Sept 1997

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

15. «Global Restructuring, Flexible Production and the Greek Textile Industry / Technology Transfer Mechanisms”

Organization: Thessaloniki Technology Park

Project Duration: Sep 1996 – Dec 1997

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

14. «Development Study for Magnesia Prefecture in the Region of Thessaly»

Organization: University of Thessaly, Hellenic Employment Organization

Project Duration: Sep 1993 – Jul 1994

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

13. «Development Study for Almyros Area in the Region of Thessaly»

Organization: University of Thessaly, Hellenic Employment Organization

Project Duration: Sep 1993 – Jul 1994

            Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

12. «Study for the characteristics of employees in the Tourism Sector»

Organization: Hellenic Tourism Organization

Project Duration: Jan 1993 – Dec 1993

Responsibility in the project: Researcher

 

11.   «Study for the characteristics of foreign Tourists in Greece»

Organization: Hellenic Tourism Organization

Project Duration: Aug 1993 – Jun 1994

Responsibility in the project: Researcher

 

10.   «Feasibility Study for the development of Industrial Park in Albania»

Organization: Ministry of Foreign Affairs, Greece

Project Duration: Jan 1993 – Dec 1993

Responsibility in the project: Main Researcher

 

9.   «Small and Medium Entreprises in the Tourism Sectors for the Support Information System»

Organization: Hellenic Tourism Organization, University of Athens

Project Duration: Jun 1993 – Jul 1994

Responsibility in the project: Researcher

 

8.   «Feasibility Study for the establishment and development of European Institute for tourism study»

Organization: Hellenic Tourism Organization, University of Athens

Project Duration: Apr 1993 – Jun 1994

Responsibility in the project: Researcher

 

7.   «Transfer and introduction of Industrial Information Systems to the industry of Northern Greece»

Organization: STRIDE HELLAS (LINK 446)

Project Duration: Jan 1992 – Jun 1993

Responsibility in the project: Responsible of the research team

 

 

6.    «ICT coding of existing studies in the Region of Epirus»

Organization: Region of Epirus, Greece

Project Duration: Dec 1992 – Mar 1993

Responsibility in the project: Responsible of the research team

 

5.   «SMEs preparation for Europe 1992»

Organization: EC DG XXIII (Εuromanagement 1991)

Project Duration: Jul 1991 – Jan 1992

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

4.  «European Research and Technological Development initiatives for SMEs»

Organization: EC DG XXIII (Εuromanagement 1991)

Project Duration: Jul 1991 – Jan 1992

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

3.    “Automated Irrigation Systems using ICT»

Organization: Integrated MED programme

Project Duration: Jul 1991 – Sep 1992

Responsibility in the project: Scientific Responsible

 

 

2.   «Study of Cross border Actions for East Macedonia and Thrase»

Organization: Ministry of National Economy, Greece

Project Duration: Feb 1991 – Jun 1991

Responsibility in the project: Main Researcher

 

1.   «Feasibility Study for the establishment and development of Thessaloniki Technology Park»

Organization: General Secretariat of Research and Technology Hellas

Project Duration: Dec 1989 – Dec 1990

Responsibility in the project: Main Researcher

 

Selected Publications

 

      Samara, Ε., Bakouros, Υ. and Georgiadis P., “The impact of Innovation Policies on the performance of National Innovation Systems: A system dynamics analysis for the case of Greece”, Technovation (accepted in 2011). 

      Samara, Ε., Bakouros, Υ. and Galanakis, K., “Regional Innovative Actions Effectiveness: Do central designed actions succeed to influence regional innovation - the case of Western Macedonia and Thessaly”, International Journal of Entrepreneurship and Innovation, (complete work has been submitted in 2011).

      Sarri, K., Samara, E., Bakouros, Y. & Giourka, P., 2011. “Innovativeness in SMEs: Exploring the role of Marketing Innovation”, 6th International Conference on Corporate and Marketing Communications, Athens.

      Tsitsifli, S., Kanakoudis, V. and Bakouros, I., 2011, “Pipe Networks Risk Assessment Based on Survival Analysis”, Water Resources Management, Volume 25, Number 14, Page 3729-3746. Springer.

      Mattheopoulou, E., Bakouros, I., 2011, “Virtual Technological Team Management”, 6th SEERC Doctoral Student. Thessaloniki.

      Skalkos, D., Bakouros, Y., 2011, “Innovation management techniques (IMT) for very small-enterprises: concept, development and application” Int. J. Innovation and Regional Development, Vol. 3, No. 6.

      Skalkos, D., Nikolaidis, Y., Bakouros, Y., 2011, Innovation Penetration Into an Islanding Region: The Case of North Aegean, Greece”, International Conference, "Rethinking Business and Business Education in the age of crisis". Chios, Greece, 20-22 October.

      Bakouros, Y., Panagiotidou, S. & Vamvalis, C., 2010, “Education and Training Needs in Maintenance: How you conduct a self audit in maintenance Management”, Engineering Asset Lifecycle Management, Part 15, Pages 504-515. Springer.

      Samara, Ε., Bakouros, Υ., Galanakis, K. and Platias, S., 2010. “The Spin-Off Chain”, Journal of Technology Management and Innovation, Volume 5, Issue 3, pp.51-68.

      Bakouros, Υ. and Samara, Ε., 2010. “Innovation Management Techniques: A Strategic Tool for SMEs in an Innovative Region”, International Journal of Innovation Science, Vol. 2, n. 2, pp. 81-90.

      Bakouros, Υ. and Samara, Ε., 2010. “Academic Liaison Offices vs. Technology Transfer Units: Could they form a new join mechanism towards the exploration of Academic/Research results?”, International Journal of Innovation Science, Vol. 2, n. 4, pp. 145-176.

      Samara, Ε. and Bakouros, Υ., 2009. “The Spinning Entrepreneurship”, TII Regional Excellence in Innovation, April 2009, Annual Conference, Thessaloniki. 

      Nikolaidis, Y. and Bakouros, Y., 2009, “Innovation Penetration in an Area with Special Characteristics: The Case of Crete, Greece”, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, vol. 9, no. 1/2, pp 118-138. 

      Samara, Ε. and Bakouros, Υ., 2008. “Deepening in the Theory of National Innovation Systems”, 5th Student Conference of Administrative Science and Technology, Athens.

      Bakouros, Y. and S. Panagiotidou, 2008, “An analysis of maintenance education and training needs in European SMEs and an IT platform enriching maintenance curricula with industrial expertise”, 5th International Conference on “Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies”, Edinburgh, United Kingdom, July 15-18, pp. 101-109.

      Bakouros, Υ. and Samara, Ε., 2007, “In what point are innovation and research found in the Greek and European area, which factors could contribute in their further development and how their results are exploited?”, The Economists, 46, p. 28-32.

      Samara, Ε. and Bakouros, Υ., 2006. “The development of Regional Innovation Systems in Greece. Their interaction with National Innovation Systems” ”, 9th International Conference on Technology Policy and Innovation,18-21 June, Santorini, Greece

      Bakouros, Y., Mardas, D., and Varsakelis, N,. 2002, “Science park, a high tech fantasy?: an analysis of the science parks of Greece”, Technovation, volume 22, pp.123-128.

      Bakouros Y.L., Dimitriadou V.M. 2001, "Innovation Management Techniques: A Strategic Tool for SME’s in an Innovative Region", Entrepreneurship and Innovation Policies in the European Periphery, A Research Agenda, pp 161-172, Volos, Greece.

      Bakouros, Y., Kaligatsi, K 2000, "Methodologies to Develop Regional Innovation Strategies?", International Conference on Technology for Economic Development: Experience in Countries in Transition, Zagreb, Croatia.

      Bakouros, Y., Efthimiadou, I, 2000, "Industry-Research Liaison Officers (ILO’s) – Development of Training Package and Pilot Application", International Conference on Technology for Economic Development, Zagreb, Croatia.

      Bakouros, Y., Demetriadou, V, 1999, "The Innovation Process as Facilitator of Strategic Decision", International Conference, Preparing the Manager of the 21st Century, University of Macedonia, Thessaloniki

      Bakouros, Y, 1999, "University Liaison Offices – Technology Parks. Are they Partners towards the Exploration of University Results?", XVI IASP WORLD CONFERENCE, Istanbul

      Bakouros, Y, 1999, "Developing Prediction Policies for Failing Components Using Discriminant Analysis", SARSS ’99 - Advances in Safety and Reliability, Altrincham Cheshire, pp 11/1-15

      Souitaris V., Bakouros Y, 1997, "The issue of determinants of Technological Innovation re-examined, prospects of research in Japan", Conference on Technological Development and Studies, Budapest

      Vasalos, I.A. and Bakouros, Y.L, 1992, "The transfer of Technology to Balkan Countries. The role of the Technological Park of Thessaloniki, Greece", 4th Annual Congress of the Hellenic Economic Association, Thessaloniki, Greece

 

      Books – monographs

 

      Bakouros, I., 2010 “Reliability and Maintenance of Technological Systems”, ISBN: 978-960-6706-22-6, Sofia publications.

      Carayannis, E. and Bakouros, I., 2010 (collaboration Dr. Samara Elpida), 2010, «Entrepreneurship and Innovation. Theory and Practice», ISBN: 978-960-6706-33-2, Sofia publications.

      «Innovating in Thessaly», 2003, ISBN: 960-8442-09 5, University of Thessaly and Palmos publications.

      “An introduction to Innovation Management Techniques”, 2003, University of Thessaly Press and Palmos publications.

       “RIS+ Regional Innovation Strategy: The case of Thessaly; 2002, ISBN 960-8442-06-0 University of Thessaly and Palmos publications.

      “Entrepreneurship and innovation policies in the European. A research agenda”, 2001, ISBN 960-8029-18-X, University of Thessaly and Palmos publications

      Bakouros, Y., Invited Chapter (7&9) Editor in Komninos, N., Kirgiafini, L., and Sefertzi, E., “Innovation Management Techniques in Region and Production Clusters”, 2001, ISBN 960-01-0903-6, Gutenberg.

      “RIS Thessaly Regional Innovation Strategy Action Plan”, 2000, University of Thessaly and Palmos publications

      Bakouros Y, Kelessidis, V. Invited Chapter Editors (Project Management) in Komninos, N., “INNOREGIO: Dissemination of Innovation and Knowledge Management Techniques”, 2000, Thessaloniki Technology Park.

       Doctoral, master, diploma and dissertation theses

 

      Supervisor of 5 doctoral theses in the scientific areas of Reliability and Maintenance Management and the Management of Technology and Innovation,

      Supervisor of more than 150 final diploma and master theses dissertation at Engineering Schools departments.

 

Forums, Conferences, Workshops as Organizer or Co organizer

      International Workshop: “Promoting the Entrepreneurial Diversity”, Kozani, September 2011. (Bakouros, Y., Giourka P., scientific organisers)

 

      International Workshop: “Developing a Digital Local Agenda”, Kozani, November 2010. (Bakouros, Y., Giourka P., scientific organisers)

 

 

 

      International Conference: “Advancing the Role of Women in Technology-Based Business: Key Issues, Problems and Solutions“, Sofia, March 2002. (Bakouros, Y., scientific co-organiser)

 

The aims of the conference were: a) to discuss key issues, problems, and solutions related to increasing the participation of women in technology-based business in South Eastern Europe and b) to facilitate the building of networks for women to carry out their professional and business goals.  The Conference s acted as a catalyst to bring together women and resources, and to facilitate communication, common problem solving, growth, and leadership. Participants had the opportunity to interact, further develop skills and knowledge, and promote the aims and interests of women in the workplace

 

 

      International Conference: “New Developments in Research and Innovative Products in: Information Technology, Environmental Technology, Agro biotechnology”, Thessaloniki, June 2001, (Bakouros, Y., scientific co-organiser)

 

This Conference aims to investigate and explore the new advances in the above mentioned Scientific Areas, to facilitate the transfer of good practices in those fields and to support the creation of New Technology Based Firms

 

Δημοσιευσεις μονο:

 • Samara, Ε., Bakouros, Υ. and Georgiadis P., “The impact of Innovation Policies on the performance of National Innovation Systems: A system dynamics analysis for the case of Greece”, Technovation (accepted in 2011). 
 • Samara, Ε., Bakouros, Υ. and Galanakis, K., “Regional Innovative Actions Effectiveness: Do central designed actions succeed to influence regional innovation - the case of Western Macedonia and Thessaly”, International Journal of Entrepreneurship and Innovation, (complete work has been submitted in 2011).
 • Sarri, K., Samara, E., Bakouros, Y. & Giourka, P., 2011. “Innovativeness in SMEs: Exploring the role of Marketing Innovation”, 6th International Conference on Corporate and Marketing Communications, Athens.
 • Tsitsifli, S., Kanakoudis, V. and Bakouros, I., 2011, “Pipe Networks Risk Assessment Based on Survival Analysis”, Water Resources Management, Volume 25, Number 14, Page 3729-3746. Springer.
 • Mattheopoulou, E., Bakouros, I., 2011, “Virtual Technological Team Management”, 6th SEERC Doctoral Student. Thessaloniki.
 • Skalkos, D., Bakouros, Y., 2011, “Innovation management techniques (IMT) for very small-enterprises: concept, development and application” Int. J. Innovation and Regional Development, Vol. 3, No. 6.
 • Skalkos, D., Nikolaidis, Y., Bakouros, Y., 2011, Innovation Penetration Into an Islanding Region: The Case of North Aegean, Greece”, International Conference, "Rethinking Business and Business Education in the age of crisis". Chios, Greece, 20-22 October.
 • Bakouros, Y., Panagiotidou, S. & Vamvalis, C., 2010, “Education and Training Needs in Maintenance: How you conduct a self audit in maintenance Management”, Engineering Asset Lifecycle Management, Part 15, Pages 504-515. Springer.
 • Samara, Ε., Bakouros, Υ., Galanakis, K. and Platias, S., 2010. “The Spin-Off Chain”, Journal of Technology Management and Innovation, Volume 5, Issue 3, pp.51-68.
 • Bakouros, Υ. and Samara, Ε., 2010. “Innovation Management Techniques: A Strategic Tool for SMEs in an Innovative Region”, International Journal of Innovation Science, Vol. 2, n. 2, pp. 81-90.
 • Bakouros, Υ. and Samara, Ε., 2010. “Academic Liaison Offices vs. Technology Transfer Units: Could they form a new join mechanism towards the exploration of Academic/Research results?”, International Journal of Innovation Science, Vol. 2, n. 4, pp. 145-176.
 • Samara, Ε. and Bakouros, Υ., 2009. “The Spinning Entrepreneurship”, TII Regional Excellence in Innovation, April 2009, Annual Conference, Thessaloniki. 
 • Nikolaidis, Y. and Bakouros, Y., 2009, “Innovation Penetration in an Area with Special Characteristics: The Case of Crete, Greece”, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, vol. 9, no. 1/2, pp 118-138. 
 • Samara, Ε. and Bakouros, Υ., 2008. “Deepening in the Theory of National Innovation Systems”, 5th Student Conference of Administrative Science and Technology, Athens.
 • Bakouros, Y. and S. Panagiotidou, 2008, “An analysis of maintenance education and training needs in European SMEs and an IT platform enriching maintenance curricula with industrial expertise”, 5th International Conference on “Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies”, Edinburgh, United Kingdom, July 15-18, pp. 101-109.
 • Bakouros, Υ. and Samara, Ε., 2007, “In what point are innovation and research found in the Greek and European area, which factors could contribute in their further development and how their results are exploited?”, The Economists, 46, p. 28-32.
 • Samara, Ε. and Bakouros, Υ., 2006. “The development of Regional Innovation Systems in Greece. Their interaction with National Innovation Systems” ”, 9th International Conference on Technology Policy and Innovation,18-21 June, Santorini, Greece
 • Bakouros, Y., Mardas, D., and Varsakelis, N,. 2002, “Science park, a high tech fantasy?: an analysis of the science parks of Greece”, Technovation, volume 22, pp.123-128.
 • Bakouros Y.L., Dimitriadou V.M. 2001, "Innovation Management Techniques: A Strategic Tool for SME’s in an Innovative Region", Entrepreneurship and Innovation Policies in the European Periphery, A Research Agenda, pp 161-172, Volos, Greece.
 • Bakouros, Y., Kaligatsi, K 2000, "Methodologies to Develop Regional Innovation Strategies?", International Conference on Technology for Economic Development: Experience in Countries in Transition, Zagreb, Croatia.
 • Bakouros, Y., Efthimiadou, I, 2000, "Industry-Research Liaison Officers (ILO’s) – Development of Training Package and Pilot Application", International Conference on Technology for Economic Development, Zagreb, Croatia.
 • Bakouros, Y., Demetriadou, V, 1999, "The Innovation Process as Facilitator of Strategic Decision", International Conference, Preparing the Manager of the 21st Century, University of Macedonia, Thessaloniki
 • Bakouros, Y, 1999, "University Liaison Offices – Technology Parks. Are they Partners towards the Exploration of University Results?", XVI IASP WORLD CONFERENCE, Istanbul
 • Bakouros, Y, 1999, "Developing Prediction Policies for Failing Components Using Discriminant Analysis", SARSS ’99 - Advances in Safety and Reliability, Altrincham Cheshire, pp 11/1-15
 • Souitaris V., Bakouros Y, 1997, "The issue of determinants of Technological Innovation re-examined, prospects of research in Japan", Conference on Technological Development and Studies, Budapest
 • Vasalos, I.A. and Bakouros, Y.L, 1992, "The transfer of Technology to Balkan Countries. The role of the Technological Park of Thessaloniki, Greece", 4th Annual Congress of the Hellenic Economic Association, Thessaloniki, Greece
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Κωνσταντίνου Καραμανλή 11, Κοζάνη,Εργαστήρια Μηχανολόγων Μηχανικών
Τηλ: +30 2461 0 56660