Πλόσκας Νικόλαος


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Αναπληρωτής Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

01/2010 – 01/2014: Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

10/2007 – 07/2009: Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στην κατεύθυνση «Συστήματα Υπολογιστών». 

09/2003 – 09/2007: Πτυχίο του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Βελτιστοποίηση
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός
 • Αλγόριθμοι
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Μηχανική Μάθηση
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 • Παράλληλος Προγραμματισμός

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 •  Ploskas, N., Zhang, T., Sahinidis, N. V., Castillo, F., Sankaranarayanan, K. (2019). Evaluating and ranking patents with multiple criteria: How many criteria are required to find the most promising patents?. Computers & Chemical Engineering (accepted, published online). DOI: https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2019.01.011.
 • Sauk, B., Ploskas, N., Sahinidis, N. V. (2018). GPU parameter tuning for tall and skinny dense linear least squares problems. Optimization Methods and Software (accepted, published online). DOI: https://doi.org/10.1080/10556788.2018.1527331.
 • Glavelis, T., Ploskas, N., Samaras, N. (2018). Improving a primal–dual simplex-type algorithm using interior point methods. Optimization, 67 (12), pp. 2259 – 2274. DOI: https://doi.org/10.1080/02331934.2018.1523906.
 • Liu, J., Ploskas, N., Sahinidis, N. V. (2018). Tuning BARON using derivative-free optimization algorithms. Journal of Global Optimization (accepted, published online). DOI: https://doi.org/10.1007/s10898-018-0640-3.
 • Ploskas, N., Samaras, N. (2017). Linear programming using MATLAB. Series: Springer Optimization and its Applications, Springer International Publishing, Switzerland (ISBN: 978-3-319-65919-0). DOI: https://www.doi.org/10.1007/978-3-319-65919-0.
 • Ploskas, N., Samaras, N. (2016). GPU programming in MATLAB. Morgan Kaufmann, USA (ISBN: 978-0-12-805132-0). DOI: https://doi.org/10.1016/C2015-0-00281-7.
 • Ploskas, N., Samaras, N. (2015). Efficient GPU-based implementations of simplex type algorithms. Applied Mathematics and Computation, 250, pp. 552 – 570. DOI: https://doi.org/10.1016/j.amc.2014.10.096.
 • Ploskas, N., Samaras, N. (2014). GPU accelerated pivoting rules for the simplex algorithm. Journal of Systems and Software, 96, pp. 1 – 9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jss.2014.04.047.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56528

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/nploskas/