Παρίσης Κωνσταντίνος


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1975 – 1980: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Σχολή Πολυτεχνική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1991 - 1995: Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «΄Ελεγχος συχνότητας στα διασυνδεμένα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας», Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Πολυτεχνική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Αποκεντρωμένος έλεγχος διασυνδεμένων συστημάτων.
 • Έλεγχος συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Έλεγχος συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Μηχατρονικά συστήματα.
 • Ρομποτικήτεχνολογία.
 • Αυτόνομα οχήματα στη γεωργία: κίνηση, έλεγχος, αισθητήρες.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα, ενεργειακή πολιτική.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • I. Panapakidis, A. Bouhouras, G. Christoforidis, C. Parisses, “A Clustering Based Methodology for Natural Gas Demand Analysis’’, Proceedings of 13th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, (CPE-POWERENG 2019), April 23-25, Sonderborg, Denmark, 2019.
 • A. Bouhouras, C. Parisses, P. Gkaidatzis, K. Sgouras, D. Doukas, D. Labridis, “Energy Loss Reduction in Distribution Networks via ODGP”, Proceedings of 13th International Conference on the European Energy Market (EEM16),6-9 June, Porto, Spain, 2016.
 • G. Christoforidis, S. Lazarou, Κ. Xatzissavas, C. Parisses, ’’Covenant of Mayors initiative - Public perception issues and barriers in Greece’’, Energy Policy, Vol. 60, pp. 656-666, 2013.
 • C. Parisses, P. Fessas, ‘’ Numerical computation of local feedback stabilizing matrix via linear programming’’, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 43(8), pp. 1175-1179, 1998.
 • P. Fessas, C. Parisses, “Control of interconnected power systems via linear programming and decentralized optimization techniques”, International Journal of Systems Science, Vol. 26(2), pp. 1777-1789, 1995.
 • P. Fessas, C. Parisses, “When can the decentralized state feedback be realized as a static output feedback?”, IEE Proceedings, Part D, Control Theory and Applications, Vol. 141(2), pp. 104-106. 1994.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 68292

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/kparisis