Μααϊτα Τζαμαλ-ΟδυσσέαςΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Έκτακτος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2014 

Διδακτορικό Δίπλωμα του τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Μεταφορά και απόσβεση ενέργειας σε μη γραμμικούς ταλαντωτές. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μελετλίδου Ευθυμία. 

2006

Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υπολογιστική Φυσική

2004

Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πτυχίο του τμήματος Φυσικής

EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μη γραμμική δυναμική, μηχανικές και ηλεκτρικές ταλαντώσεις, θεωρία δυναμικών συστημάτων, θεωρία διακλαδώσεων, Χαμιλτονιανή μηχανική, μεταφορά ενέργειας σε μη γραμμικούς ταλαντωτές, non-smooth dynamics, system identification and reduced-order modeling, μη γραμμικά ηλεκτρικά κυκλώματα, Χαοτική συμπεριφορά, πολύπλοκα συστήματα, υπολογιστική φυσική. Διδακτική της φυσικής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Maaita J.O., Meletlidou E. and Volos Ch., Dynamics and Circuit Emulation of an Extreme Multistable System of Coupled Oscillators with Hidden Attractors, International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, v.13, 2019.
 2. Maaita J.O., Meletlidou E. (2018), A review on Invariant Manifolds and Targeted Energy Transfer, Oriental Journal of Physical sciences, vol 3(2), pp.75-86..
 3. Ch. K. Volos, J.0. Maaita, S. Vaidyanathan, V-T. Pham, I.N. Stouboulos, and I.M Kyprianidis (2017), A Novel 4-D Hyperchaotic Four-Wing System with a Saddle-Focus Equilibrium, IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs,64.3: 339-343.
 4. Maaita J.O. (2016), Theorem on the bifurcations of the Slow Invariant Manifold of a system of two linear oscillators coupled to a k-order nonlinear oscillator, Journal of Applied Nonlinear Dynamics, vol.5, Issue 2, pp193-197.
 5. Ch.K. Volos, S. Vaidyanathan, V.-T. Pham, J.O. Maaita, A. Giakoumis, I.M. Kyprianidis, and I.N. Stouboulos (2016), A Novel Design Approach of a Nonlinear Resistor Based on a Memristor Emulator,  Advances in Chaos Theory and Intelligent Control, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer-Verlag, Germany, 3-34.
 6. Maaita J.O., Volos Ch. K., Kyprianidis I. M., and Stouboulos I. N.(2015), The Dynamics of a Cubic Nonlinear System with No Equilibrium Point, Journal of Nonlinear Dynamics, vol. 2015, Article ID 257923, 13 pages.
 7. Maaita J.Ο., Meletlidou E. (2014),  The Effect of Slow Invariant Manifold and Slow Flow Dynamics on the Energy Transfer and Dissipation of a Singular Damped System with an Essential Nonlinear Attachment, Journal of Nonlinear Dynamics, Volume 2014, Article ID 208171, 10 pages.
 8. Maaita J.O., Meletlidou E., Vakakis A.F., Rothos V. (2014), The Dynamics of the Slow Flow of a Singular Damped Nonlinear System and Its Parametric Study, Journal of Applied nonlinear dynamics, 3(1):37-49.
 9. Maaita J.O., Meletlidou E. (2013), Analytical homoclinic solution of a two dimensional nonlinear system of differential equations, Journal of Nonlinear Dynamics, Volume 2013, Article ID 879040, 4 pages
 10. Maaita J.O., Kyprianidis I. M., Volos Ch. K., Meletlidou E. (2013), The Study of a Nonlinear Duffing – Type Oscillator Driven by Two Voltage Sources, Journal of Engineering Science and Technology Review, 6(4):74-80.
 11. Maaita J.O., Meletlidou E., Vakakis A.F., Rothos V. (2013), The Effect of  Slow Flow Dynamics on the Oscillations of a Singular Damped System with an Essentially Nonlinear Attachment, Journal of Applied Nonlinear Dynamics, 2(4):315-328. 
 12. J.O., Tsaklidis G., Meletlidou E. (2013), The Homogeneous Markov System (HMS) as an Elastic Medium. The Three-Dimensional Case, Communication in Statistics- Theory and Methods, 42(16):2259.

Εργασίες που έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση

 1. Volos Ch., Maaita J.O., Pham V-T, Jafari S., Hidden Attractors in Dynamical System with a Sine Trigonometric Function, Multistability and Hidden Attractors in Nonlinear Dynamical Systems (Book).
 2. Maaita J.O., Hidden Attractors: new horizons in exploring dynamical systems, Journal of Applied Nonlinear Dynamics.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
Τηλ: +30

Προσωπική ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr