Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου έτους 2020-2021 8η Έκδοση

11-03-2021

Το μάθημα Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα (8ο εξ. Κατ. Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων) μεταφέρεται από Τετάρτη 09:00-11:00 την Πέμπτη 13:00-15:00 (στην ίδια αίθουσα)