Γενικές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Ανάληψη Διπλωματικών Εργασιών εαρ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 13-02-2017
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 13-02-2017
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών 13-02-2017
Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος επιλογής "Θερμοδυναμική" 7ου-9ου εξαμήνου 06-02-2017
Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος "Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες" 1ου εξαμήνου 06-02-2017
Προκήρυξη θέσης για έναρξη Διδακτορικής Διατριβής με Θέμα «Τεχνικές Παραλληλοποίησης για Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών» 03-02-2017
Προκήρυξη θέσης για έναρξη Διδακτορικής Διατριβής με Θέμα«Προτυποποίηση σύνθετων αριθμητικών κυκλωμάτων σε υλικό» 03-02-2017
Προκήρυξη θέσης για έναρξη Διδακτορικής Διατριβής με Θέμα «Διάδοση περιορισμών για μαζικά δεδομένα (Constraint propagation for big data)» 03-02-2017
Προκήρυξη θέσης για έναρξη Διδακτορικής Διατριβής με Θέμα«Σχεδιασμός επιταχυντών ενσωματωμένων συστημάτων για ρομποτικές εφαρμογές» 03-02-2017
Προκήρυξη θέσης για έναρξη Διδακτορικής Διατριβής με Θέμα «Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτικές Μέθοδοι Επεξεργασίας» 27-01-2017
Προκήρυξη θέσης για έναρξη Διδακτορικής Διατριβής με Θέμα «Κινητές Τεχνολογίες για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων» 27-01-2017
Προκήρυξη θέσης για έναρξη Διδακτορικής Διατριβής με Θέμα: «Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων» 27-01-2017
Προκήρυξη θέσης για έναρξη Διδακτορικής Διατριβής με Θέμα:«Τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης εφαρμογών που χειρίζονται δεδομένα μεγάλου όγκου» 27-01-2017
Προκήρυξη θέσης για έναρξη Διδακτορικής Διατριβής με Θέμα: «Συστήματα και εφαρμογές ανίχνευσης και συλλογής πληροφοριών με χρήση έξυπνων κινητών συσκευών χρηστών σε έξυπνες πόλεις» 27-01-2017
Αλλαγή ώρας εξέτασης του μαθήματος "Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή" 8ου εξαμήνου 24-01-2017