Διοίκηση


Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής Π.Δ.Μ.


ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Θεοδουλίδης Θεόδωρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών


ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Αγγελίδης Παντελής Καθηγητής του Τμήματος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βαβλιάρα Δέσποινα Γραμματέας Τμήματος