Γενικές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΕΠ/ΠΔΜ 04-04-2013
Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 28-03-2013
Γραμμική Άλγεβρα 27-03-2013
Πρόσκληση Ορκωμοσίας 27-03-2013
Λειτουργία Βιβλιοθήκης 26-03-2013
Ορκωμοσία τελειόφοιτων 21-03-2013
Χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών 21-03-2013
Δήλωση μαθήματος "Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση" 19-03-2013
Νέα ανακοίνωση για το στεγαστικό επίδομα 15-03-2013
Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα 15-03-2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων 14-03-2013
Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων 11-03-2013
Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση 11-03-2013
Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα (διευκρινήσεις) 08-03-2013
Προγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών 08-03-2013