Γενικές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Ανακοίνωση για το μάθημα "Θεωρία Πολυπλοκότητας" 16-10-2013
Ανακοίνωση για το μάθημα "Φυσική" 15-10-2013
Αναβολή μαθήματος 14-10-2013
Πρόγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών 14-10-2013
Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών 10-10-2013
Ανακοίνωση για το μάθημα "Τεχνικο-Οικονομική Μελέτη" 09-10-2013
Έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 08-10-2013
Ανακοίνωση για τον εορτασμό της Απελευθέρωσης της Κοζάνης 07-10-2013
Ανακοίνωση για το μάθημα "Εισαγωγή στην Πληροφορική" 07-10-2013
Πράξη Συγκρότησης Ειδικής 7μελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση Επίκουρης Καθηγήτριας επί θητεία 04-10-2013
Ανακοίνωση για το μάθημα "Θεωρία Πολυπλοκότητας" 03-10-2013
Παράταση Εγγραφών Πρωτοετών Φοιτητών 02-10-2013
Έναρξη μαθήματος "Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ" 02-10-2013
Παραλαβή Δελτίου Ενεργοποίησης Λογαριασμού Πρωτοετών Φοιτητών 01-10-2013
Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου - Ανάληψη Διπλωματικών Εργασιών 01-10-2013