Συμπληρωματική Προκήρυξη 1 ανταποδοτικής υποτροφίας χειμ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018

21-09-2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 1 (μία) ανταποδοτική υποτροφία για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, συμπληρωματικά στην από 25-10-2016 προκήρυξη ανταποδοτικών υποτροφιών, η οποία επισυνάπτεται.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση, την οποία μπορούν να παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος, θα πρέπει να υποβάλουν:

 1. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη λήψη συγχρόνως υποτροφίας από άλλη πηγή της χώρας.

2. Εκκαθαριστικό της Εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα του προηγούμενου έτους (για τα εισοδήματα του 2015).

 Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος, από τις 22-9-2017 έως και τις 29-9-2017.