Έναρξη μαθημάτων "Δίκτυα Υπολογιστών Ι" , "Μικροεπεξεργαστές", "Γραφικά υπολογιστών" και "Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Δικτύων Επικοινωνιών"

29-09-2017

Τα μαθήματα "Δίκτυα Υπολογιστών Ι" 3ου εξαμήνου,

"Μικροεπεξεργαστές", "Γραφικά υπολογιστών" και "Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Δικτύων Επικοινωνιών" 7ου-9ου εξαμήνου

θα ξεκινήσουν τη δεύτερη εβδομάδα δηλαδή από 9-10-2017 έως 13-10-2017.