Σίτιση φοιτητών αιτούντων μετεγγραφή στο Τμήμα ακ. έτους 2017-2018

07-11-2017

Οι φοιτητές που αιτούνται μετεγγραφή στο Τμήμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σίτισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  από Τρίτη 7-11-2017 έως και Τρίτη 14-11-2017 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο.