Αναβολή μαθήματος "Μαθηματική Ανάλυση Ι"

05-10-2018

Το μάθημα "Μαθηματική Ανάλυση Ι" της Δευτέρας 8-10-2018 δεν θα πραγματοποιηθεί. Ο διδάσκων του μαθήματος κ. Λ. Πετράκης θα ενημερώσει τους φοιτητές για την αναπλήρωσή του.