Ανακοίνωση και Αφίσα διαδικτυακού βιωματικού εργαστηρίου

14-01-2021


Σας επισυνάπτoυμε την αφίσα και την ανακοίνωση για το πρώτο βιωματικό εργαστήρι για το 2021, το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου. Το εργαστήρι αυτό απευθύνεται σε φοιτητές/τριες όλων των τμημάτων του ΠΔΜ που εδράζονται στην Κοζάνη. Ο τίλος του είναι «Αποδόμηση στερεοτύπων», και αποτελεί ένα από τα τέσσερα εργαστήρια που διοργανώνονται στην Κοζάνη με γενικότερο θέμα τις «Συντροφικές Σχέσεις και την Ισότητα ανάμεσα στα Φύλα». Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εργαστηρίου, έχουν κληθεί να μιλήσουν η Σύμβουλος Υποδοχής του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης και μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΠΔΜ, Κωνσταντίνα Μπισιρίτσα καθώς και η Κοινωνική Λειτουργός του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης, Μαρίνα Τσαμπούρη.