Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: Κατασκευή πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση πιστοποιημένου εργαστηρίου ποιοτικών δοκιμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025

29-09-2012

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: Κατασκευή πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση πιστοποιημένου εργαστηρίου ποιοτικών δοκιμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025