Αναβολή μαθημάτων

30-11-2016

Τα μαθήματα του κ. Μπαλασά της Τετάρτης 30/11 και της Παρασκευής  2/12 αναβάλλονται.

Η αναπλήρωση θα γίνει την εβδομάδα των αναπληρώσεων.