8ο εξάμηνο

Μάθημα: Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Μάθημα

Ήπιες & Νέες Μορφές Ενέργειας

Κωδικός

Ε18

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Επίπεδο

Προπτυχιακό (1ος κύκλος)

Έτος σπουδών

4ο

Εξάμηνο

8ο

ECTS Credits

5

URL

http://eclass.uowm.gr/courses/MECH132/

Ώρες ανα εβδομάδα

4

Καθηγητής

Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην ενεργειακή πολιτική. Η ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πράσινη Βίβλος της ΕΕ για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η Λευκή Βίβλος της ΕΕ για τις ΑΠΕ. Ενεργειακές πηγές και αποθέματα. Το Ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Ηλιακή ενέργεια – βασικές αρχές. Ηλιακοί συλλέκτες και φωτοβολταϊκά. Αιολική ενέργεια και αιολικά πάρκα. Ενεργειακό δυναμικό της βιομάζας και ενεργειακή αξιοποίηση της. Υδροηλεκτρική ενέργεια και ΥΗ σταθμοί – Πλεονεκτήματα και μεινεκτήματα. Γεωθερμική ενέργεια και γεωθερμικά πεδία. Παλλοιροϊκή και κυματική ενέργεια. Ωκεάνια θερμική ενέργεια. Εξοικονόμηση ενέργειας. Θερμοδυναμική ανάλυση συστημάτων ΑΠΕ. Περιβαλλοντική ανάλυση συστημάτων ΑΠΕ. Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Μαθησιακοί στόχοι και αποκτούμενες δεξιότητες

Το μάθημα παρουσιάζει συστηματικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις αντίστοιχες τεχνολογίες αιχμής. Με την ολοκλήρωση τους οι φοιτητές θα είναι σε θέση να προσεγγίζουν αποτελεσματικά τα θέματα των ΑΠΕ και να χειρίζονται προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής, αποτελεσματικά με επιστημονικό τρόπο.

Προαπαιτούμενα

Θερμοδυναμική, Μαθηματικά, Στατιστική

Μέθοδοι διδασκαλίας

Ώρες διδασκαλίας 52 (Θεωρία: 26, Ασκήσεις: 26) – Εργασίες κατ’ οίκον: 3

Μέθοδοι Εξέτασης

Τελική γραπτή εξέταση (υποχρεωτική), Ενδιάμεση γραπτή εξέταση (προαιρετική)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1]     Ήπιες μορφές ενέργειας, Έκδοση 1η 2008, Παπαϊωάννου Γ.

[2]     Ήπιες μορφές ενέργειας, Έκδοση 1η 2008, Κανελλοπούλου Ελ.

[3]     Ήπιες μορφές ενέργειας Ι – Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Έκδοση 1η 2003, Καπλάνης Σ.

[4]     Ήπιες μορφές ενέργειας, Έκδοση 1η 2006, Κουτσούμπας Χρ.

[5]     Συμβατικές & Ήπιες μορφές ενέργειας, Έκδοση 1η 2006, Κ. Μπαλάρας, Α. Αργυρίου, Φ. ΚαραγιάννηςΔιδάσκων: Σκόδρας Γεώργιος