Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

26-11-2020

Για ενημέρωση η υπ’ αριθμ. 160442/Ζ1/2020 απόφαση Υφυπουργού Παιδείας (ΦΕΚ τ.Β’ 5200/24-11-2020) που αφορά στη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.