4ο εξάμηνο

Μάθημα: Λειτουργικά συστήματα

Τίτλος μαθήματος

Λειτουργικά Συστήματα

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ22

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

2ο

Εξάμηνο

4ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

http://eclass.uowm.gr/courses/ICTE189/ & http://arch.icte.uowm.gr/courses/os/ 

Ώρες ανά εβδομάδα

4 (2 ώρες θεωρία & 2 ώρες εργαστήριο)

Διδάσκων

Μηνάς Δασυγένης (Λέκτορας)

Περιεχόμενο μαθήματος

Θεμελιώδεις έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων. Ιστορικά στοιχεία & εξέλιξη ΛΣ. Διεργασίες & Χρονοδρομολόγηση. Συγχρονισμός. Επικοινωνία Διεργασιών. Ταυτόχρονες Διεργασίες/Νήματα. Αμοιβαίος Αποκλεισμός. Διαχείριση Μνήμης. Σελιδοποίηση. Εικονική Μνήμη. Διαχείριση Συστήματος Αρχείων. Διαχείριση Πόρων. Αδρανή & Ζωντανά Αδιέξοδα. Διαχείριση Εισόδου/Εξόδου. Θέματα ασφάλειας και προστασίας.

Λειτουργικά Συστήματα Windows, Unix. Εργαστηριακές Ασκήσεις σε σενάρια φλοιού (scripts) windows & Linux και προγραμματισμό λειτουργικού συστήματος σε POSIX.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές  αποκτούν γνώση και κατανόηση των παρακάτω θεμάτων:

·         της αναπτυξιακής ιστορίας των ΛΣ,

·         των καταστάσεων των διεργασιών και της θεματικής εναλλαγής,

·         των πλεονεκτημάτων της χρήσης των  ΛΣ,

·         του τρόπου που επικοινωνούν οι διεργασίες μεταξύ τους και με το λειτουργικό σύστημα,

·         των βασικών υπο-συστημάτων των σύγχρονων ΛΣ (διαχείριση διεργασιών & αδιεξόδων, διαχείριση αποθηκευτικού χώρου, σελιδοποίηση, κρυφή μνήμη, εικονική μνήμη, διαχείριση συστήματος αρχείων, διαχείριση ασφάλειας και προστασίας),

·         των αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης,

·         των λειτουργιών των αρχείων,

·         της σελιδοποίησης και την κατάτμησης της μνήμης,

·         των μηχανισμών Ε/Ε.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος, οι φοιτητές  αποκτούν γνώση και κατανόηση των παρακάτω θεμάτων:

·       της πλήρους αξιοποίησης και του προγραμματισμού του φλοιού των ΛΣ Windows και Unix,

·       της πλήρους αξιοποίησης του UNIX ως αναπτυξιακή πλατφόρμα για προγραμματισμό σε POSIX C,

·         της πλήρους γνώσης των κλήσεων συστημάτων του POSIX για τον προγραμματισμό μονονηματικών ή πολυνηματικών διεργασιών, με τοπική ή διαδικτυακή επικοινωνία,

·    της συγγραφής προγραμμάτων που επικοινωνούν με το ΛΣ και αξιοποιούν τις κλήσεις συστήματος,

·   της γνώσης εργαλείων διαχείρισης και παρακολούθησης της συμπεριφοράς διεργασιών ή του ΛΣ.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (δεν είναι υποχρεωτικό).

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, διαφάνειες powerpoint, σημειώσεις από τον διδάσκοντα, quiz μέσα στην τάξη, αυτοματοποιημένο σύστημα πολλαπλών ερωτήσεων I-exams, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις opencourses, ασκήσεις εργαστηρίου, εξαμηνιαία ομαδική εργασία.

Αξιολόγηση

Τελικές εξετάσεις θεωρίας 50%, τελική εξέταση εργαστηρίου 10%, τρεις σύντομες εξετάσεις 15%, 12 εργαστηριακές ασκήσεις 10%, 1 ομαδική εργασία εξαμήνου 15%.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]               ANDREW S. TANENBAUM, ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2009. [ https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13884/0  ]

[2]               Stallings William, Λειτουργικά συστήματα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2009. [ https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:18548948/0  ]

[3]               MARC J. ROCHKIND, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ UNIX, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2007. [ https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13863/0  ]

[4]               ELMASRI, Operating Systems: A Spiral Approach, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., 2009. [ https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12562525/0  ]

 Διδάσκων: Δασυγένης Μηνάς