5ο εξάμηνο

Μάθημα: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός II

Τίτλος μαθήματος

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΙΙ

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ31

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

3ο

Εξάμηνο

5ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE225/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Περιεχόμενο μαθήματος

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός σε Java. Μηχανισμοί και Ιδιότητες. Κλάσεις και Αφαιρετικότητα των Δεδομένων. Ιδιότητες και Αντικείμενα. Μέθοδοι και Μηνύματα. Υπερφόρτωση. Κληρονομικότητα. Πολυμορφισμός. Χειρισμός Λαθών. Νήματα.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη εφαρμογή στη γλώσσα Java υλοποιώντας κληρονομικότητα, πολυμορφισμό, νήματα.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις  και εργαστήρια

Αξιολόγηση

Υποχρεωτικά εργαστήρια (30% του βαθμού).

Υποχρεωτικές εργασίες (20% του βαθμού)

Εξετάσεις (50% του βαθμού)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]   Savitch Walter, Απόλυτη Java (περιέχει CD), ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ, 2008.

[2]   Deitel Paul J.,Deitel Harvey M., Java προγραμματισμός, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ, 2010.

[3] Deitel Harvey M.,Deitel Paul J., C++ Προγραμματισμός 6η Εκδοση, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ, 2011.Διδάσκων: Μπίμπη Σταματία