Στεργίου Κωνσταντίνος
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ
Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1990-1995: Δίπλωμα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής/ Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
1995-1997: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Department of Computer Science UMIST, UK
1997-2001: Διδακτορικό Δίπλωμα, Department Computer and Information Science, University of Strathclyde, UK
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη
Προβλήματα Ικανοποίηση Περιορισμών και Προγραμματισμός με Περιορισμούς
Αναζήτηση και Αναπαράσταση Γνώσης
Πολύ-πρακτορικά Συστήματα  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

[1] Thanasis Balafoutis, Anastasia Paparrizou, Kostas Stergiou, Toby Walsh: Improving the Performance of maxRPC. In Proceedings of CP 2010: 69-83

[2] Thanasis Balafoutis, Kostas Stergiou: Adaptive Branching for Constraint Satisfaction Problems. In Proceedings of ECAI 2010: 855-860

[3] Kostas Stergiou: Heuristics for dynamically adapting propagation in constraint satisfaction problems. AI Communications 22(3): 125-141 (2009)

[4] Christian Bessiere, Kostas Stergiou, Toby Walsh: Domain filtering consistencies for non-binary constraints. Artificial Intelligence 172(6-7): 800-822 (2008)

[5] Ian P. Gent, Peter Nightingale, Andrew G. D. Rowley, Kostas Stergiou: Solving quantified constraint satisfaction problems. Artificial Intelligence 172(6-7): 738-771 (2008) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
+30 2461 0 56532

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/kstergiou/