Καθορισμός διαδικασίας διανομής διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

23-03-2021Σας διαβιβάζουμε το ΦΕΚ τ.Β’ 1068/19-3-2021 που αφορά στον καθορισμό διαδικασίας διανομής διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.