ΕργαστηριακόΟνοματεπώνυμο Επικοινωνία
Παπαστάμος Χρήστος cpapastamos (at) uowm (dot) gr

2461056556

Πασχόπουλος Αστέριος spaschopoulos (at) uowm (dot) gr

2461056500

Σαλακίδης Γεώργιος gsalakidis (at) uowm (dot) gr

2461056500