Ανακοίνωση προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη και στα Κοίλα Κοζάνης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

08-10-2021


Ανακοίνωση προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες  για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη και στα Κοίλα Κοζάνης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022