Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00

22-11-2021


Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 5401/20-11-2021 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.