ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 30/11/2022

24-11-2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  30/11/2022