Συνέδριο Παθητικών Κτιρίων - nZEB Roadshow - Κοζάνη

12-12-2022


Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://eipak.org/nzeb-roadshow-kozani