Κορεατική υποτροφία για Έρευνα πάνω στη Β. Κορέα και το ζήτημα επανένωσης Ν. & Β. Κορέας

07-03-2023


Διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών και φοιτητριών το υπ' αριθμ. 25361/Ζ1/06-03-2023 έγγραφό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα  ''Κορεάτικη υποτροφία για έρευνα πάνω στη Βόρεια Κορέα και επανένωση Νότιας & Βόρειας Κορέας''.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/8740d24046c5742939cab318427bd91a6c5f.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.