Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

18-09-2023


Διαβιβάζουμε για ενημέρωση την υπ' αριθμ. Φ.152/101768/Α5/14-09-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αφορά στην εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Στο ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/3518c7213f471f81d9edcde9f232a6e367a9.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.