Δημόσια εξέταση διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κου Δημητρίου Ζιούζιου.

21-11-2023


Σας γνωστοποιούμε ότι τη  Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023 και  ώρα 12:00μ. στην αίθουσα ΒΠ1_11 της Πτέρυγας Α, στην Πανεπιστημιούπολη, περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, θα γίνει η δημόσια εξέταση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματός μας, κου Δημητρίου Ζιούζιου.

Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής είναι «Σχεδιασμός και αξιοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων στον τομέα του περιβάλλοντος».