Παράταση συμπληρωματικής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (εαρινό εξάμηνο)

07-03-2024


Παράταση συμπληρωματικής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (εαρινό εξάμηνο)

Για περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο της ανακοίνωσης.