Βραβείο Διδακτορικής Διατριβής

25-06-2014


Η διδακτορική διατριβή της Αναστασίας Παπαρρίζου με τίτλο "Efficient Algorithms for Strong Local Consistencies and Adaptive Techniques in CSPs" και επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή Κώστα Στεργίου βραβεύθηκε ως μια από τις καλύτερες διατριβές στην Ευρώπη στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης για το 2013.
Η βράβευση θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (ECAI-2013) .
Η έρευνα της Δρ. Παπαρρίζου υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ.