9ο εξάμηνο


Μάθημα: Προγραμματισμός ΔιαδικτύουΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ35
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE315/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Σύνταξη, μορφοποίηση κειμένου, εικόνες, σύνδεσμοι, φόρμες (XHTML 1.0). Προγραμματισμός στην πλευρά του διακομιστή (PHP) και στην πλευρά του πελάτη (Javascript). Μεταβλητές, συναρτήσεις, πίνακες, βάσεις δεδομένων, αντικείμενα, συμβάντα. Cascade Style Sheets. Document Object Model. Ασύγχρονος προγραμματισμός (AJAX). Ασφάλεια στον ιστοχώρο (διακομιστή και πελάτη).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Το μάθημα εστιάζει στις τεχνολογίες διαδικτύου και παγκόσμιου ιστού δίνοντας έμφαση στον προγραμματισμό συστημάτων και εφαρμογών στο διαδίκτυο. Αρχικά γίνεται επισκόπηση τεχνολογιών που καλύπτουν το χώρο των δικτύων υπολογιστών, διαδικτύου, παγκόσμιου ιστού, λογισμικού φυλλομετρητών (browsers) και διακομιστών (servers) σε περιβάλλοντα ιστού, κ.α.. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την HTML και τη συγγραφή CSS φύλλων για τη δημιουργία στατικών ιστοσελίδων. Στη συνέχεια γίνεται διάκριση μεταξύ τεχνολογιών προγραμματισμού από την πλευρά του πελάτη (client-side web programming) και προγραμματισμού από την πλευρά του διακομιστή (server-side web programming). Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την php, javascript, ajax για την προσθήκη δυναμικά παραγόμενου περιεχομένου σε ιστοσελίδες. Παρουσιάζονται συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα ιστού (π.χ. MySQL) και αναπτύσσονται εφαρμογές με πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων από το διαδίκτυο.

Προαπαιτούμενα:

-

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, Ασκήσεις, Εργαστηριακές ασκήσεις

Αξιολόγηση:

50% Γραπτή Εξέταση, 20% Εργαστηριακές Ασκήσεις, 30% Εργασία Εξαμήνου

Βιβλιογραφία:
  1. Καράκος Αλέξανδρος, Προγραμματισμός Στατικών και Δυναμικών Ιστοσελίδων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ, Έκδοση: 3η Έκδοση/2016.
  2. Παναγιώτης Κεντερλής, Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών, Θεωρία και Πράξη, Π.Δ Κεντερλής, 2009
  3. Welling Luke,Thomson Laura, Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL, 4η Έκδοση, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ, 2011.
Διδάσκων: Πρωτοψάλτης Αντώνης