6ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΚωδικός Μαθήματος: MKΗ9
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 6
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 5
Erasmus: Ναι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ECE365/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική, Αγγλική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία

Περιεχόμενο:

Μηχανές Συνεχούς ρεύματος

- Λειτουργία γεννήτριας – ξένης διέγερσης, παράλληλης διέγερσης.

− Λειτουργία κινητήρα – ξένης ή παράλληλης διέγερσης.

Μονοφασικοί Μετασχηματιστές

- Εισαγωγή. Ιδανικός μετασχηματιστής. Μονοφασικοί μετασχηματιστές.

- Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Ισοδύναμο κύκλωμα. 

- Δοκιμές βραχυκύκλωσης και ανοικτού κυκλώματος. 

- Φόρτιση Μ/Σ. 

- Αντίστοιχα άκρα, Παραλληλισμός Μ/Σ

Τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες

- Δομή,

 - Ισοδύναμο κύκλωμα και προσδιορισμός των παραμέτρων, 

- Ισχύς και ροπή.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορέσει ο φοιτητής να:

1) Κατανοεί την αρχή λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, των μονοφασικών μετασχηματιστών και των ασύγχρονων μηχανών.

2) Αναγνωρίζει τα μέρη που απαρτίζουν τα είδη των μηχανών αυτών.

3) Να γνωρίζει τα είδη των μηχανών αυτών.

4) Να γνωρίζει τα ισοδύναμα κυκλώματά τους.

5) Να γνωρίζει τις σχέσεις ισχύος και ροπής.

6) Να έρθει σε επαφή με το σύστημα pu (ανά μονάδα)

Προαπαιτούμενα:

Ηλεκτρομαγνητισμός, Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι και ΙΙ

Τρόπος Παράδοσης:

• Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα
και με φροντιστηριακές ασκήσεις
• Εργαστηριακές ασκήσεις με εργασίες,
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

Λογισμικά προσομοίωσης εργαστηριακών ασκήσεων,
βιντεοπροβολείς σε θεωρία και εργαστήριο, χρήση
ασύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας eclas για
επικοινωνία, διδακτικό υλικό και εξετάσεις.

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστήρια 26
Ανεξάρτητη και Κατευθυνόμενη μάθηση 60
Σύνολο 125
Αξιολόγηση Φοιτητών:

- Αξιολόγηση εργασιών εργαστηριακών ασκήσεων (20 %)
- Δύο απροειδοποίητα διαγωνίσματα και μία πρόοδος (30 %)
- Τελικές εξετάσεις (50 %)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1) Ν. Σκραπαρλής, Β. Μολασιώτης, Δ. Τσιαμήτρος, «Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρικών Μηχανών Συνεχούς και Εναλλασσομένου Ρεύματος», Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, ISBN: 978-960-357-114-8.

2) Chapman S., Electrical Machinery Fundamentals, Fourth Edition, McGraw-Hill Inc.

Διδάσκων: Τσιαμήτρος Δημήτριος