Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεωνlabimage
Πληροφορίες

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός του εργαστηρίου χρησιμοποιείται για τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) σε συναφή αντικείμενα.

Υποδομές
  • 8  θέσεις εργασίας - Διατάξεις Προσομοίωσης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  • Ηλεκτρικοί πίνακες
  • Πλήρη διάταξη προσομοίωσης γειώσεων
  • 4 θέσεις εργασίας / διατάξεις συστήματος ΚΝΧ (Διεθνές πρότυπο κτιριακών αυτοματισμών)
  • 4 Φορητές διατάξεις εκπαίδευσης συστήματος ΚΝΧ
Μαθήματα
  • Εσωτερικές Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (προπτυχιακό)
  • Σχεδιασμός έξυπνων κτιρίων (μεταπτυχιακό)
Website