Αναστασόπουλος Ανδρέας


ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Έκτακτος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • Κάτοχος διδακτορικού διπλωματος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. στον τομέα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών
 •  Απόφοιτος του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Μικροηλεκτρονικής" στην Τεχνολογία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστήμων του Πανεπιστήμιου Αθηνών σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
 •  2000-2005:Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστήμων του Εθνικού Καποδιστριακου Πανεπιστήμιου Αθηνών
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Φυσικά μοντέλα για νάνο και μίκρο συστήματα και διατάξεις,μελέτη των ιδιοτήτων υλικών και εφαρμογές στη Νάνοηλεκτρονική. Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός νανοηλεκτρονικών διατάξεων,μελέτη των μηχανισμών αγωγιμότητας και προσδιορισμός ρευμάτων νανοηλεκτρονικής. Σχεδίαση και κατασκευή μικροσυστημάτων και αισθητήρων. Η ιστορία και η φιλοσοφία των θετικών επιστημών και ιδιαίτερα της Φυσικής.Ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας.Ιστορία της φιλοσοφίας(προσωκρατικοί,Immanuel Kant).Φιλοσοφία της Επιστήμης(Λογισμός,Εμπειρισμός,Θετικισμός,Ντετερμινισμός)

Στο επόμενο διάστημα ως ερευνητικός στόχος τίθεται η νανοδόμηση πυριτίου με χρήση παλμικού laser προκειμένου να αναπτυχθούν φωτοβολταικές και οπτοηλεκτρονικές διατάξεις πυριτίου υψηλής απόδοσης καθώς και ηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης.Επίσης μελλοντικός σκοπός είναι η περαιτέρω διερεύνηση της βελτίωσης της απόδοσης των παραπάνω διατάξεων με την ανάπτυξη μεταλλικών νανοσωματιδίων Ag ή Au με τη μέθοδο Pulse Laser Deposition πάνω στην επιφάνεια που περιέχει τους νανοκρυσταλλίτες πυριτίου προκειμένου να ενισχυθεί η φωτοεκπομή τους ,μέσω αλληλεπιδράσεωντων νανοκρυσταλλιτών με τα πλασμόνια των μεταλλικών νανοσωματιδίων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό THIN SOLID FILMS 
  • A 3-dimensional (3D) WKB calculation of the charging and retention times of metal nanoparticles in a dielectric matrix, A. Anastassopoulos, A. Kyritsakis, J.P. Xanthakis, C. Sargentis and D. Tsamakis 
 • Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Micro Electronic Engineering
  •  Effects of control oxide material on the charging times of metal nanoparticles inside non-volatile memories: a 3D WKB calculation A. Anastasopoulos, A. Kyritsakis, M. Beniakar, J.P. Xanthakis
 •  Ανακοίνωση στο συνέδριο INTERNATIONAL DEVICE RESEARCH SYMPOSIUM,ISDRS 2009 
  • Α modeling of the retention characteristics of nonvolatile memories embedded with metallic nanoparticles, Beniakar M,Sargentis Ch,Xanthakis J.P.,Anastassopoulos A,Kladas A,Tsamakis D 
 • Ανακοίνωση το Διεθνές Συνέδριο 4 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANO-STUCTURES SELF-ASSEMBLY 
  • A 3-dimensional (3D) WKB calculation of the charging and retention times of metal nanoparticles in a dielectric matrix ,A. Anastassopoulos, A. Kyritsakis, J.P. Xanthakis, C. Sargentis and D. Tsamakis
 •  Ανακοίνωση στο συνέδριο 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICRO – NANO ELECTRONICS , NANOTECHNOLOGIES AND MEMS , CRETE GREECE 2013
  • A three-dimensional WKB calculation of the charging and retention times of metal nanoparticles embedded in a dielectric matrixA. Anastassopoulos, J.P. Xanthakis, A. Kyritsakis, C. Sargentis and D. Tsamakis
 • Aνακοίνωση στο INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR DEVICE RESEARCH SYMPOSIUM 2013 WASHIGTON DC 
  • A fully two dimensional simulator of Quantum well (QWII-V FETs:Short channel and Gate Tunneling Effects,A.Gili, J.P.Xanthakis and A.Anastasopoulos 
 • Ανακοίνωση στο συνέδριο 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICRO – NANO ELECTRONICS , NANOTECHNOLOGIES AND MEMS ,
  • Effects of control oxide material on the charging times of metal nanoparticles inside nonvolatile memories: a 3D WKB calculation,Anastassopoulos, A. Kyritsakis, M. Beniakar and J.P. Xanthakis
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56500

Προσωπική ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr