Στημονιάρης Δημήτριος


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Αναπληρωτής Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1983 – 1990: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 2004-2006: Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης στις Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • 2011 - 2016: Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Αξιοπιστία και ασφάλεια λειτουργίας των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με υψηλή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χρησιμοποιώντας ευφυές σύστημα διαχείρισης μικροδικτύων», Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Μελέτη αυτόνομων υβριδικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έξυπνα δίκτυα (smart grids).
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων με μετρήσεις κα ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών και ηλεκτροκίνηση
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • A. G. Gaglia, Evangelos Dialynas, Athanassios A. Argiriou, Effi Kostopoulou, Dimitris Tsiamitros, Dimitris Stimoniaris, "Energy Performance of European Residential Buildings: Energy Use, Technical and Environmental Characteristics of the Greek Residential Sector", Elsevier Energy and Buildings, vol. 183, pp. 86-104, November 2018.
 • D. Stimoniaris, D. Tsiamitros, E. Dialynas, "Improved Energy Storage Management and PV-Active Power Control Infrastructure and Strategies for Microgrids", IEEE Trans on Power Systems vol. 31, Ιss. 1, pp. 813-820, 2016.
 • D. Stimoniaris, T. Kollatou, D. Tsiamitros , M. A. Zehir, A. Batman, M. Bagriyanik, A. Ozdemir and E. Dialynas "Demand-Side Management by Integrating Bus Communication Technologies into Smart Grids", ELSEVIER Electric Power Systems Research (EPSR), vol. 136, pp: 251-261, 2016.
 • Mustafa Alparslan Zehir, Alp Batman, Mehmet Ali Sonmez, Aytug Font, Dimitrios Tsiamitros, Dimitris Stimoniaris, Theofano Kollatou, Mustafa Bagriyanik, Aydogan Ozdemir, Evangelos Dialynas, "Impacts of microgrids with renewables on secondary distribution networks", Applied Energy, available on line 5.1.2017.
 • T. Kottas, D. Stimoniaris, D. Tsiamitros, V. Kikis, Y. Boutalis, E. Dialynas, "New Operation Scheme and Control of Smart Grids using Fuzzy Cognitive Networks", IEEE PowerTech 2015 Conference, 29 June -2 July 2015, Eindhoven, the Netherlands, http://ieeexplore.ieee.org.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 40161

Προσωπική ιστοσελίδα: http://oldwww.teiwm.gr/site/dstim