7ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙΚωδικός Μαθήματος: YΕΗ2
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 6
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Μηχανές Συνεχούς ρεύματος ΙΙ

- Λειτουργία γεννήτριας –διέγερσης σειράς, σύνθετης διέγερσης.

− Λειτουργία κινητήρα – διέγερσης σειράς, σύνθετης διέγερσης

- Εκκίνηση κινητήρων. 

- Έλεγχος περιστροφικής ταχύτητας.

- Πέδηση σε ηλεκτρικές κινήσεις.

Τριφασικοί Μετασχηματιστές

- Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Ισοδύναμο κύκλωμα. 

- Είδη συνδεσμολογιών τριφασικών μετασχηματιστών 

- Δοκιμές βραχυκύκλωσης και ανοικτού κυκλώματος. 

- Φόρτιση τριφασικού Μ/Σ. 

- Αντίστοιχα άκρα, Παραλληλισμός τριφασικών Μ/Σ

Σύγχρονες Γεννήτριες 

-  Δομή, αρχή λειτουργίας και είδη σύγχρονων γεννητριών.

Στροβιλογεννήτριες:

- Ταχύτητα περιστροφής, 

- Παραγόμενη τάση,

- Ισοδύναμο κύκλωμα, 

- Ισχύς και ροπή, 

- Όρια λειτουργίας γεννητριών

- Παραλληλισμός γεννητριών, 

Γεννήτριες εκτύπων πόλων

- Κατασκευαστικά στοιχεία

- Ισοδύναμο κύκλωμα 

Μεταβατικά φαινόμενα

Επαγωγικοί κινητήρες

- Χαρακτηριστικές ροπής-ταχύτητας, 

- Εκκίνηση, 

- Προδιαγραφές

- Κινητήρες Ειδικών Εφαρμογών (μονοφασικοί ασύγχρονοι, universal, άλλοι τύποι μηχανών)

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορέσει ο φοιτητής να:

1) Κατανοεί την αρχή λειτουργίας των τριφασικών μετασχηματιστών και των σύγχρονων γεννητριών.

2) Να γνωρίσει την εφαρμογή του συστήματος pu (ανά μονάδα)

3) Να γνωρίσει τους τρόπους εκκίνησης.

4) Να γνωρίζει τις τάξεις μεγέθους των ηλεκτρικών παραμέτρων που επικρατούν στα είδη των μηχανών αυτών.

5) Να συνδέσει τη θεωρητική γνώση των μηχανών με πρακτικά προβλήματα όπου εφαρμόζονται οι ηλεκτρικές μηχανές,

Προαπαιτούμενα:

Ηλεκτρομαγνητισμός, Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι και ΙΙ, Ηλεκτρικές Μηχανές Ι

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

- Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα και με φροντιστηριακές ασκήσεις

- Εργαστηριακές ασκήσεις με εργασίες προετοιμασίας σε λογισμικό προσομοίωσης Multisim και Matlab πριν τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων,

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Αξιολόγηση:

- Παράδοση και αξιολόγηση εργασιών εργαστηριακών ασκήσεων (20 %)

- Δύο απροειδοποίητα διαγωνίσματα και μία πρόοδος (30 %)

- Τελικές εξετάσεις (50 %) 

Βιβλιογραφία:

1) Ν. Σκραπαρλής, Β. Μολασιώτης, Δ. Τσιαμήτρος, «Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρικών Μηχανών Συνεχούς και Εναλλασσομένου Ρεύματος», Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, ISBN: 978-960-357-114-8.

2) Chapman S., Electrical Machinery Fundamentals, Fourth Edition, McGraw-Hill Inc.

Διδάσκων: Τσιαμήτρος Δημήτριος