7ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙΚωδικός Μαθήματος: YΕΗ2
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ECE386/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

Μηχανές Συνεχούς ρεύματος ΙΙ

- Λειτουργία γεννήτριας –διέγερσης σειράς, σύνθετης διέγερσης.

− Λειτουργία κινητήρα – διέγερσης σειράς, σύνθετης διέγερσης

- Εκκίνηση κινητήρων. 

- Έλεγχος περιστροφικής ταχύτητας.

- Πέδηση σε ηλεκτρικές κινήσεις.

Τριφασικοί Μετασχηματιστές

- Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Ισοδύναμο κύκλωμα. 

- Είδη συνδεσμολογιών τριφασικών μετασχηματιστών 

- Δοκιμές βραχυκύκλωσης και ανοικτού κυκλώματος. 

- Φόρτιση τριφασικού Μ/Σ. 

- Αντίστοιχα άκρα, Παραλληλισμός τριφασικών Μ/Σ

Σύγχρονες Γεννήτριες 

-  Δομή, αρχή λειτουργίας και είδη σύγχρονων γεννητριών.

Στροβιλογεννήτριες:

- Ταχύτητα περιστροφής, 

- Παραγόμενη τάση,

- Ισοδύναμο κύκλωμα, 

- Ισχύς και ροπή, 

- Όρια λειτουργίας γεννητριών

- Παραλληλισμός γεννητριών, 

Γεννήτριες εκτύπων πόλων

- Κατασκευαστικά στοιχεία

- Ισοδύναμο κύκλωμα 

Μεταβατικά φαινόμενα

Επαγωγικοί κινητήρες

- Χαρακτηριστικές ροπής-ταχύτητας, 

- Εκκίνηση, 

- Προδιαγραφές

- Κινητήρες Ειδικών Εφαρμογών (μονοφασικοί ασύγχρονοι, universal, άλλοι τύποι μηχανών)

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορέσει ο φοιτητής να:

1) Κατανοεί την αρχή λειτουργίας των τριφασικών μετασχηματιστών και των σύγχρονων γεννητριών.

2) Να γνωρίσει την εφαρμογή του συστήματος pu (ανά μονάδα)

3) Να γνωρίσει τους τρόπους εκκίνησης.

4) Να γνωρίζει τις τάξεις μεγέθους των ηλεκτρικών παραμέτρων που επικρατούν στα είδη των μηχανών αυτών.

5) Να συνδέσει τη θεωρητική γνώση των μηχανών με πρακτικά προβλήματα όπου εφαρμόζονται οι ηλεκτρικές μηχανές,

Προαπαιτούμενα:

Ηλεκτρομαγνητισμός, Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι και ΙΙ, Ηλεκτρικές Μηχανές Ι

Τρόπος Παράδοσης:

- Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα
- Εργαστηριακές ασκήσεις με εργασίες προετοιμασίας σε λογισμι-
κό προσομοίωσης Mulësim και Matlab πριν τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων,
- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

-

Αξιολόγηση Φοιτητών:

- Παράδοση και αξιολόγηση εργασιών εργαστηριακών ασκήσεων (20 %)

- Δύο απροειδοποίητα διαγωνίσματα και μία πρόοδος (30 %)

- Τελικές εξετάσεις (50 %) 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Ν. Σκραπαρλής, Β. Μολασιώτης, Δ. Τσιαμήτρος, «Εργαστηρια-
κές Ασκήσεις Ηλεκτρικών Μηχανών Συνεχούς και Εναλλασσο-
μένου Ρεύματος», Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία.
2. Chapman S., Electrical Machinery Fundamentals, Fourth
Ediëon, McGraw-Hill Inc.

Διδάσκων: Τσιαμήτρος Δημήτριος