9ο εξάμηνο


Μάθημα: ΜεταγλωττιστεςΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ39
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ ICTE282/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στις φάσεις μεταγλώττισης προγραμμάτων, Λεξική δομή γλωσσών προγραμματισμού, Λεξική ανάλυση, Κανονικές εκφράσεις, Αυτόματα, Γεννήτριες κώδικα, Σύνταξη γλωσσών προγραμματισμού, Συντακτική ανάλυση: καθοδική και ανοδική, Πίνακας Συμβόλων, Σημασία γλωσσών προγραμματισμού: αξιωματική, δηλωτική και λειτουργική σημασία, Σημασιολογική ανάλυση: γραμματικές ιδιοτήτων και πίνακας συμβόλων, Παραγωγή-σύνθεση κώδικα: ενδιάμεσος κώδικας και κώδικας μηχανής, Συστήματα τύπων, Απεικόνιση τύπων και δεδομένων στη μνήμη.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: 

  • εξοικειωθούν με μία κριτική προσέγγιση των γλωσσών προγραμματισμού μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών τους
  • κατανοήσουν τις αντικρουόμενες επιλογές σχεδίασης γλωσσών προγραμματισμού και το πώς αυτές επηρεάζουν την αποδοχή τους
  • κατανοήσουν τις τάσεις στη χρήση γλωσσών προγραμματισμού ώστε να είναι προετοιμασμένοι για νέες προγραμματιστικές μεθόδους, υποδείγματα και εργαλεία
  • γνωρίσουν όλο τον κύκλο σχεδίασης γλωσσών προγραμματισμού
  • αποκτήσουν εμπειρία υλοποίησης μεταγλωττιστή
Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις και εργαστήρια

Αξιολόγηση Φοιτητών:

30% εργαστήριο, 70% γραπτή εξέταση

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1] Παπασπύρου Νικόλαος Σ., Σκορδαλάκης Εμμανουήλ Σ., Μεταγλωττιστές, Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ.

[2] Κ. Λάζος, Π. Κατσαρός, Ζ. Καραϊσκος, Μεταγλωττιστές Γλωσσών

Προγραμματισμού: Θεωρία & Πράξη, ISBN:960-87723-4-6

[3] M. L. Scott, Πραγματολογία Γλωσσών Προγραμματισμού, 2η

έκδοση/2009, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 978-960-461-230-7.

[4] J. C. Mitchell, Concepts in Programming Languages, 1st edition/2002, Cambridge University Press, ISBN: 978-0521780988

[5] A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi, J. D. Ullman, Compilers: Principles,

Techniques, and Tools, 2nd edition/2006, Addison Wesley, ISBN:

978-0321486813

Διδάσκων: Μπίμπη Σταματία