1ο εξάμηνο


Μάθημα: Γραμμική ΆλγεβραΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ2
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 1
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 3
Erasmus:
Ιστοσελίδα: http://eclass.uowm.gr/courses/ICTE307/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Αναλυτική Διάρθρωση της Διδακτέας Ύλης: 1η Διάλεξη: Στοιχεία από τη συνολοθεωρία και το Διανυσματικό Λογισμό

 • Σύνολα και πράξεις πάνω στα σύνολα
 • Απεικονίσεις-Είδη απεικονίσεων o Σύνθεση απεικονίσεων
 • Αντίστροφη απεικόνιση μιας αμφίεσης
 • Σχέσεις ισοδυναμίας
 • Ορισμός και πράξεις διανυσμάτων-Μοναδιαία διανύσματα
 • Συνημίτονα κατεύθυνσης
 • Εσωτερικό-Εξωτερικό και μεικτό γινόμενο διανυσμάτων

2η Διάλεξη: Ευθείες, Επιφάνειες και Καμπύλες στο Χώρο

 • Συντεταγμένες στο χώρο
 • Διανύσματα και απόσταση στο χώρο
 • Παραμετρικές εξισώσεις
 • Εξισώσεις ευθειών και επιπέδων στο χώρο
 • Μήκος τόξου για καμπύλες στο χώρο
 • Καμπυλότητα και κάθετα διανύσματα

3η-4η Διάλεξη:Άλγεβρα Πινάκων

 • Ορισμοί-Βασικές έννοιες
 • Πράξεις πινάκων
 • Αντίστροφος και ανάστροφος πίνακας
 • Ειδικοί πίνακες και εφαρμογές
 • Τάξη πίνακα
 • Ομοιότητα πινάκων
 • Εφαρμογές

5η -6η Διάλεξη: Συστήματα γραμμικών εξισώσεων –Απαλοιφή Gauss

 • Ορισμοί-Βασικές έννοιες
 • Η γεωμετρία των γραμμικών εξισώσεων
 • Λύση m εξισώσεων με n αγνώστους
 • Μέθοδος απαλοιφής Gauss
 • Τριγωνικοί παράγοντες και εναλλαγές γραμμών
 • Ομογενή συστήματα
 • Εφαρμογές

7η-8η Διάλεξη: Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι.

 • Η έννοια του διανυσματικού χώρου
 • Υπόχωροι
 • Υπόχωροι παραγόμενοι από διανύσματα
 • Γραμμική εξάρτηση διανυσμάτων
 • Βάσεις διανυσματικών χώρων
 • Ύπαρξη και διάσταση βάσεων
 • Κάθετα δανύσματα και ορθογώνιοι υπόχωροι
 • Προβολές και προσεγγίσεις ελαχίστων τετραγώνων

9η Διάλεξη: Γραμμικές απεικονίσεις στην πεπερασμένη διάσταση και πίνακες γραμμικής απεικόνισης

 • Προσδιορισμός γραμμικών απεικονίσεων
 • Πυρήνας και εικόνα γραμμικής απεικόνισης
 • Η θεμελιακή εξίσωση διάστασης
 • Πίνακας μιας γραμμικής απεικόνισης
 • Πίνακας αλλαγής βάσεων

10η Διάλεξη: Ορίζουσες

 • Ορίζουσα πίνακα-Ιδιότητες οριζουσών
 • Ανάπτυγμα ορίζουσας
 • Κανόνας Sarrus
 • Υπολογισμός αντίστροφου ενός αντιστρέψιμου πίνακα
 • Κανόνας Cramer
 • Εφαρμογές

11η-12η Διάλεξη: Διαγωνιοποίηση πινάκων: Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα

 • Ορισμοί (ιδιοτιμή, ιδιοχώρος, χαρακτηριστικό πολυώνυμο)
 • Στην αναζήτηση ιδιοτιμών και ιδιοχώρων (πεπερασμένη διάσταση)
 • Μελέτη ιδιοχείρων-Διαγωνιοποίηση πίνακα
 • Θεώρημα Cayley-Hamilton-Ελάχιστο πολυώνυμο

13η Διάλεξη: Διγραμμικές-Τετραγωνικές μορφές

 • Συμμετρικές διγραμμικές μορφές-Τετραγωνικές μορφές
 • Ορθογωνιότητα
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να κατανοούν και να χρησιμοποιούν έννοιες των διανυσματικών χώρων και υποχώρων,
 • να επιλύουν γραμμικά συστήματα εξισώσεων,
 • να χρησιμοποιούν τους πίνακες ως εργαλεία σε θεωρητικούς ή αριθμητικούς υπολογισμούς,
 • να υπολογίζουν ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πινάκων
 • να υπολογίζουν ορίζουσες,
 • να διαγωνιοποιούν πίνακες.
 • να γνωρίζουν την ύπαρξη κατάλληλων λογισμικών -ελευθέρων και μη - με τη χρήση των οποίων να δύνανται να υλοποιούν τις ανωτέρω εργασίες, και να έχουν μια στοιχειώδη γνώση των ελευθέρων για χρήση λογισμικών, π.χ. Octave, Sage.
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Προφορικές παραδόσεις και προαιρετικές κατ’οίκον εργασίες ασκήσεις

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Τελική γραπτή εξέταση (100 %)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • STRANG GILBERT, ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Έκδοση: 1η/2009.
 • Α. Κυριαζής, Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα, Νικητόπουλος Ε & Σια ΟΕ, 2006.
 • G. Strang, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, Β΄ ΕΚΔΟΣΗ/2006.
 • Παντελίδης Γ. Κραββαρίτης Δ. Νασόπουλος Β. Τσεκρέκος Π., Γραμμική Άλγεβρα, 2η εκδοση, ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 2015.
 • Μάργαρης Αθανάσιος, Γραμμική Άλγεβρα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε, Έκδοση: 1η/2015.
 • Ρασσιάς Θ., Μαθηματικά Ι β έκδοση, ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Έκδοση: 2η/2017.
 • ΒΑΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΜΗΧΑΛΗΣ, ΜΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΤΑΛΕΛΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία, Έκδοση: 1η έκδοση/2012.
 • Φιλιππάκης Μ., Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Στοιχεία Γραμμικής Αλγεβρας, ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Έκδοση: 2η/2017.
 • Τζουβάρας Θεόδωρος, Γραμμική Άλγεβρα Ι (και ΙΙ), Σαββάλας 2001.
 • Κουτελιέρης, Σιάννη, Γραμμική Άλγεβρα για Μηχανικούς, Τζιόλας 2005.
 • Serge, Land, Linear Algebra, Springer Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 1993.
 • Richard C., Penney, Linear Algebra, John Wiley and Sons Ltd, 1998.
Διδάσκων: Μπίσμπας Αντώνης